คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้(15พ.ย.58)เมื่อเวลา 14.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมศร,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผ.อ.สมาคมฯ,นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด,นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ได้เข้าร่วมซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DADของคนพิการวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานนาฬิกา

นำโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน 'ซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ' BIKE FOR DAD ของคนพิการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยในทุกกิจกรรมของวันนี้ โดยมีผู้ร่วมซ้อมปั่นจำนวน 400 คน แม้วันนี้จะมีฝนตก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการซ้อมปั่น และเชื่อว่าเมื่อถึงวันปั่นจริงทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี สำหรับตัวเลขของผู้พิการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อทั้งหมดในขณะนี้ยังไม่นิ่ง แต่ทราบว่ามีผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์