คุณอยู่ที่นี่

From Street to Stars

From Street to Stars@Siam : Music menu

วันนี้เมื่อเวลา17.30 น. (11 พ.ย.58) ที่ Siam@Siam Design Hotel Bangkok นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผ.อ.สมาคมฯ,นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้จัดงานFrom Street to Stars@Siam : Music menu ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และท่านไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการนำศิลปินตาบอดข้างถนน ที่ผ่านการฝึกฝนจนเป็นนักดนตรีมืออาชีพ   ได้มีโอกาสทำการแสดงบนเวที พิสูจน์ถึงศักยภาพทางด้านดนตรีของคนตาบอดไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกให้ประจักษ์สายตาต่อผู้ชมที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ  ชื่นชมทักษะในทางดนตรีและเสียงร้องอันไพเราะ ยอมรับเขาในฐานะศิลปินที่พร้อมจะพัฒนาเป็นมืออาชีพต่อไป
 
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะได้รับเกียรจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯท่านอธิบ่ดีกรมพัฒนาสังคมฯและท่านปลัดกระทรวงและท่านต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมได้ให้เกียรติขึ้นไปร้องเพลงร่วมกัน และภายในงานโดยมีนักร้องนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์