คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯและสาขาเหนือตอนล่างจัดเลือกตั้งนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิจิตร

ผลการเลืกตั้ง

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. (5 พ.ย.58) ที่วัดเนินพยอม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

นายสุทัศน์ เอมแย้ม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้รับมอบหมายจาก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ,แลคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯสาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนตาบอดประจำจังหวัดพิจิตร โดย มีผู้สมัครทั้ง 3 ท่าน คือ เบอร์ 1 น.ส.การเกตุ พันธ์มี , เบอร์ 2 นายสมบูรณ์  มุสิกะพันธ์, เบอร์ 3 นายชลอ ยอดจันทร์  การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความคึกคักและความสนใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

ผลออกมาสรุปผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งค่อน.ส.การเกด พันธ์มีได้รับคะแนน 72 คะแนน อันดับที่2 ได้แก่นายชลอ ยอดจันทร์ ได้ 22 คะแนน และอันดับ 3 นายสมบูรณ์  มุสิกะพันธ์, ได้ 3 คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 คะแนนและบัตรเสีย 4 คะแนน รวมผู้มาใช้สิทธิ 103 คน ไม่มาลงคะแนน 30 คะแนน จากผู้มีสิทธ์ทั้งสิ้น 133 คน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ขาดไม่ได้คือการได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการบริการต่างๆจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองสด เจ้าอาวาสวัดเนินพยอมให้บริการเป็นอย่างดี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์