คุณอยู่ที่นี่

TAB LOGO

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ “5 ธันวา คนตาบอดนวดผู้สูงอายุทั่วประเทศ  ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

” หมอนวดคนตาบอดในจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการนวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับผู้สูงอายุ  ตั้งแต่  60  ปีขึ้นสามารถไปรับบริการนวดเพื่อสุขภาพที่ดี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ  ชมรมผู้สูงอายุ 

หรือ สถานประกอบการนวดโดยคนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านสามารถตวจสอบร้านนวดที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่ http://tabgroup.tab.or.th/sites/all/download/blind_massage.xlsx

หรือสอบถามรายละเอียด     ได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-246 3835 ต่อ 300 , 304  หรือ www.tab.or.th

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์