คุณอยู่ที่นี่

TAB LOGO

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกคนตาบอด  ร่วมเดินไม้เท้าขาว เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากล 

กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26  ตุลาคม 2557 ณ สวนสาธารณะจตุจักร

ปล่อยขบวนเดิน ไป-กลับ จากลานแอโรบิค – สะพานซุ้มเรือถีบ – ลานแอโรบิค 

และลงเรือถีบ  เปิดรับสมัครสมาชิกคนตาบอด  จำนวนจำกัด 25 คน  สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ ห้องสำนักงานสาขา กทม.  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 รับสมัครจำนวนจำกัด โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 102 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 2246 3835 ต่อ 302

 

 

   

กำหนดการ

โครงการ “ไม้เท้าขาวสากล รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ”

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 6.30 - 12.00 น.

ลานออกกำลังกายแอโรบิค  สวนสาธารณะจตุจักร

****************************

06.30 - 07.30น.               เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร พร้อมกัน ณ บริเวณงาน และลงทะเบียน

07.00-08.30                    คนตาบอดลงทะเบียน และรับ เสื้อพร้อมหมวก

08.30 น.                         พิธีเปิด

-นายวีรศักดิ์  ตั้งพูลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สาขากรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ กล่าวรายงาน

- ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดกิจกรรม

- ประธานในพิธีอ่านสารวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2557 จาก นายกรัฐมนตรี

                                    - ถ่ายรูปร่วมกัน

09.00 น.             - ชี้แจงการเดินไม้เท้าและการนำทางคนตาบอดอย่างถูกวิธี

                                    โดย นางสาวนุชนาฏ  โต๊ะดี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

09.30 น.             ปล่อยขบวนเดิน ไป-กลับ จากลานแอโรบิค – สะพานซุ้มเรือถีบ-ลานแอโรบิค

                                    (โดยมีวิทยากรและอาสาสมัครประจำแต่ละจุด)

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับ

 

*** หมายเหตุ

1.แต่ละจุดจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโอแอนด์เอ็ม และอาสาสมัคร ประจำจุดเพื่อตรวจวิธีการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว และอำนวยความสะดวกแก่คนตาบอด เช่น

1. ทางขึ้น-ลงสะพาน

2.ทางแยก ตลอดเส้นทาง

3.จุดเสี่ยงอันตราย

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์