คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดโลกเรียกร้องให้สายการบินปฏิบัติตามคำมั่นของ IATA เพื่อประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย สะดวก และมีศักดิ์ศรีให้กับผู้โดยสารตาบอดและพิการทางการเห็นทั่วโลก

 สหภาพคนตาบอดโลกเรียกร้องให้สายการบินปฏิบัติตามคำมั่นของ IATA เพื่อประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย สะดวก และมีศักดิ์ศรีให้กับผู้โดยสารตาบอดและพิการทางการเห็นทั่วโลก

Airlines commit to improve travel for passengers with disabilities
 
ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 75 สมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล (the Interational Air Travel Association: IATA) มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศสำหรับผู้โดยสารพิการ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก
จากการแถลงข่าวของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล ในที่ประชุมสามัญประจำปีได้ยืนยันพันธสัญญาของสายการบิน เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้โดยสารพิการสามารถเข้าถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีศักดิ์ศรี ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลใช้หลักการสำคัญของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากลนี้ ในการช่วยเหลือผู้โดยสารพิการอีกด้วย
หลักการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากที่ให้ความสำคัญมุ่งเน้นไปที่ความพิการ มาเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าถึงและการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการคมนาคมและรัฐบาลในการออกข้อบังคับที่สอดคล้องกัน และจัดการให้เกิดความกระจ่างและความมั่นคงระดับโลกตามที่คาดหวัง การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 75 นี้ จัดโดย Korean Air ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการชักชวนผู้นำทางอุตสาหกรรมการบิน 1000 ราย มาร่วมในงานนี้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union; WBU) ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่เข้มงวด และขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดโดยสายการบินบางแห่ง ซึ่งทำให้การเดินทางยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนรางที่เดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางของพวกเขา สหภาพคนตาบอดโลกจึงขอเรียกร้องให้สายการบินให้ความเคารพและรับประกันความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และความสะดวกสบายต่อผู้โดยสารตาบอดที่เดินทางทางอากาศ ดังนั้น สหภาพคนตาบอดโลกจึงยินดีรับการแก้ปัญหาใหม่และเรียกร้องให้สายการบินต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล หรือ IATA ในการรับรองการเข้าถึงและการเดินทางทางอากาศร่วมกัน