คุณอยู่ที่นี่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว ( From Street to Stars) ปี 2562

ประกาศจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (    TABMA) 

   มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว (    From Street to Stars)    ปี   2562 เพื่อส่งเสริมให้นักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะที่พลาดการอบรมในรอบที่ผ่านๆมา ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ 

กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านทักษะการร้องเพลง การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแสดงโดยกำหนดการจัดอบรมจะเริ่มในวันที่17 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โรงแรม ปรินตั้น ดินแดง กรุงเทพฯ สถานที่ตั้งของโรงแรม อยู่ไกล้กับสถานีตำรวจดินแดง สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรม  สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์โดยตรงได้ที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด โทร. 02-246-3835ต่อ 306 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา    9.00 - 17.00. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

   1)    ต้องเป็นคนตาบอดที่ประกอบอาชีพแสดงดนตรีหรือร้องเพลงในที่สาธารณะ หรือสนใจประกอบอาชีพนี้ 

   2)    ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการจากถนนสู่ดวงดาวมาก่อน 

   3)    ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการไว้กับทางมูลนิธิสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมการอบรมได้จริง 

หากไม่สะดวกเข้าอบรมในวันเวลาที่มูลนิธิสถาบันฯ กำหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันฯ ทราบล่วงหน้าโดยตรง โดยต้องโทรแจ้งทางเบอร์โทรศัพท์ ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ไม่น้อยกว่า    10    วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าที่พักและค่าอาหาร เต็มตามจำนวนที่ทางมูลนิธิสถาบันได้จองไว้ให้สำหรับท่าน 

   4)    สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าอบรม จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าอบรมดังต่อไปนี้ 

   4.1    รูปถ่ายขนาด    1    นิ้ว จำนวน    3    ใบ 

   4.2    สำเนาบัตรคนพิการจำนวน    3    ชุด 

   4.3    สำเนาบัตรประชาชนจำนวน    3    ชุด 

   4.4    สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน    3    ชุด 

 

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและมีความสนใจที่จะลงประกวดร้องเพลง 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปิน    s2s 

   ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ รบกวนให้ท่านนำ    backing track    หรือ ซาวดนตรีมาเอง 

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้คุ้นเคยกับดนตรีที่ท่านจะใช้ประกวดจริง 

และเพื่อให้การทำการแสดงของ ท่านมีความสมบูรณ์แบบที่สุด 

แต่หากท่านใดไม่ได้เตรียมมา ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ จะมีคาราโอเกะสำรองไว้ให้ 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดโทรศัพท์   02-246-3835 ต่อ306 และทางFacebook    ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด    http://www.facebook.com/tabmusicacademy

รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้ 

โดยการกดติตาม    Facebook Fan Page    ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด” 

และสายด่วนข่าวสารความรู้    1414 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUS9yQVUW1_sP9u59tklePeLtcZ0GclS3UOzZzeaib4v-Iqg/viewform

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์