คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่น

บรรยากาศในห้องประชุม

วันนี้ (17 ธ.ค. 61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่น”ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นภายใต้กลไกการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 16-18  ธันวาคม  2561 ณ  โรงแรมเปรมสุข  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์