คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดโลก และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกาเผยผลสำรวจทั่วโลก เกี่ยวกับระบบเสียงบรรยายภาพเป็นครั้งแรก

สหภาพคนตาบอดโลก และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกาเผยผลสำรวจทั่วโลก เกี่ยวกับระบบเสียงบรรยายภาพเป็นครั้งแรก

The World Blind Union and the American Council of the Blind Announce Results From the First Worldwide Survey of Audio Description Activity

 

งานสำรวจระดับนานาชาติชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่า ระบบเสียงบรรยายภาพ (Audio Descriptionเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับทั่วโลก ช่วยให้คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงงานศิลปะและกิจกรรมอื่น ที่ต้องใช้สายตามาก ได้

 

โดยผลสำรวจในหัวข้อดังกล่าวชีให้เห็นว่า:

 

ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า เสียงบรรยายภาพ (AD) มีอยู่ในประเทศของตนเอง;

 

โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ ศิลปะการแสดงสด และดีวีดี จัดอยู่ในลิสต์รายการลำดับต้นๆ ที่มีเสียงบรรยายภาพ (AD) (ตามด้วยพิพิธภัณฑ์เว็บไซต์ สมาร์ทโฟน ในสถานศึกษาและศูนย์ผู้เข้าชม);

 

เกือบร้อยละ 45 กล่าวว่าเสียงบรรยายภาพ (AD) ถูกกำหนดให้มีด้วยกฎหมาย (และร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวด้วยว่าเสียงบรรยายภาพ ถูกกำหนดให้มีด้วยกฎหมาย เพื่อการออกอากาศทางโทรทัศน์)และ

 

ร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าควรมีเสียงบรรยายภาพ (AD) หรือควรมีตัวช่วยการเข้าถึงมากกว่านี้

 

สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Council of the Blind: ACBเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของระบบเสียงบรรยายภาพ (AD)มาอย่างยาวนาน ทั้งสองกลุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางในประเทศสมาชิก รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคบางประการในการใช้งานเสียงบรรยายภาพ (AD) (องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีประชากรประมาณ 253 ล้านคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความพิการทางการเห็น)

 

ระบบเสียงบรรยายภาพ ทำให้ข้อมูลภาพของสื่อและภาพ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดง เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับบุคคลที่ตาบอดหรือสูญเสียการมองเห็น

 

เสียงบรรยายภาพนั้นจะถูกผนวกรวมเข้ากับข้อมูลบนสื่อที่สามารถมองเห็นได้ รวมไปถึงศิลปะและศิลปะการแสดงต่างๆ เป็นตัวช่วยที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนตาบอดและคนพิการทางการเห็น โดยสำหรับสื่อและงานศิลปะการแสดง ภาษาที่สร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน และช่วงเวลาต่างๆ นั้นจะถูกบรรยายออกมาเป็นเสียงในช่วงที่มีการหยุดชั่วคราวตามธรรมชาติในผลงานต้นฉบับ

 

คิม ชาร์สัน (Kim Charlsonประธานสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวเน้นย้ำว่า 

"กิจกรรมทางวัฒนธรรมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมของเรา ซึ่งมักจะแสดงออกถึงคุณค่า กระแส แฟชั่น มุมมองทางประวัติศาสตร์ หรือทิศทางในอนาคต คนที่ตาบอดหรือพิการทางสายตาต้องการและจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในทุกด้าน โดยระบบเสียงบรรยายภาพถือเป็นช่องทางแก่คนตาบอดหรือพิการทางสายตาในการที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในชีวิตที่มีวัฒนธรรม การเข้าถึงอีเวนต์หรืองานกิจกรรมหนึ่ง และสิทธิในการเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง สรุปสั้น คือ การมีความสามารถในการมีส่วนร่วม ในการเข้าร่วม และเพลิดเพลินไปกับขุมทรัพย์ที่สังคมมีให้ " ชาร์ลสันกล่าว

 

โฆเซ่ วิเอร (Jose Vieraผู้บริหารสูงสุดของสหภาพคนตาบอดโลก กล่าวว่า "การว่างงานทั่วโลเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง ผมมั่นใจว่าหากมีการเข้าถึงวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่างมีความหมายมากขึ้นผู้คนก็จะได้รับทราบข้อมูลมาขึ้นและมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น เราก็จะมีบุคคลที่มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น และ.. เราก็จะมีคนมากขึ้นที่น่าจ้างงานหรือจ้างงานได้" วิเอร่ากล่าว

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเสียงบรรยายภาพของ ACB ได้ที่:

www.acb.org/adp

 

ที่มาhttp://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/Results-From-the-First-Worldwide-Survey-of-Audio-Description-Activity.aspx

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์