คุณอยู่ที่นี่

ขอเชิญชวนร่วมงานวันรำลึกมิสคอลฟีลด์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  

รูปปั้นมิสคอลฟีลด์

ขอเชิญชวนร่วมงานวันรำลึกมิสคอลฟีลด์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ/มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 กำหนดการเริ่มเวลา

06.30 . ลงทะเบียน รับคูปองอาหาร

07.30 . พิธีคริตศาสนา (มีซา) โดย บาทหลวงการ์โล เวราโด

08.45 . พิธีเปิดงาน โดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

    - วงอังกะลุง บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ต้อนรับ)

    - ประธานในพิธีเข้าสู่ห้องประชุมโรส มัวร์

    - นายเมตตา เกษเพชร ผู้ช่วยเลขานุการกล่าวรายงาน

    - เชิญประธานในพิธี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ประธานกองทุนอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์

เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย นายมณเฑียร บุญตัน สักการะรูปปั้นอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์

    - ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้ตัวแทนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม 4 ภูมิภาค

    - ประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน

09.30 . เสวนา เรื่อง แนวทางการศึกษาคนตาบอดไทย ยุค thailand 4.0 ผู้ร่วมเสวนา . วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ดร. รุจิรา สงขาว ดร. เอกชัย เจริญชัยมงคล ดำเนินการเสวนา โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง  

10.45 . พิธีเจริญพระพุทธมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 . กิจกรรมสันทนาการ สอยดาว โหราศาสตร์ ตอบปัญหา สลับกับการบรรเลงดนตรีวงไดม่อน

15.30 . ปิดงาน โดย ดร. บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

** หมายเหตุ กำหนดการ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กิจกรรมภาคเช้า จัดที่ห้องประชุมโรส มัวร์ กิจกรรมภาคบ่าย จัดที่ลานเอนกประสงค์บริเวณอาคารนอนเรือนชาย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์