คุณอยู่ที่นี่

งานวันคนพิการสากล 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำและนวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล เชิญเที่ยวงาน 3-4 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพเปิดงานวันคนพิการ

งานวันคนพิการสากล 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำและนวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล  เชิญเที่ยวงาน 3-4 ..นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

วันนี้ (3 .. 61) เวลา 10.00 . ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้แนวคิดการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล  อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2105345179561852/