คุณอยู่ที่นี่

เสวนาเรื่อง คนพิการกับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

.

วันนี้(30 ..61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง คนพิการกับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนพิการและสื่อ ทั้งในมิติของการเข้าถึง การมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และการคุ้มครองการละเมิดในงานสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 . อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์