คุณอยู่ที่นี่

กิจกรรมปฏิบัติการ "23 ปี สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด"

รูปการชุมนุมทวงสิทธิ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00 - 12.00 น. ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวม 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ "23 ปี สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด" จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้น (T4A) พร้อมยื่นหนังสือฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต่อศาลปกครองกลาง กรณีไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์