คุณอยู่ที่นี่

โอกาสดีๆมาอีกแล้วท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอบรมการเป็นศิลปินมืออาชีพ

ศิลปินS2S

โอกาสดีๆมาอีกแล้วได้ข่าวแว่วๆจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (  TABMA) 

 
 มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว (  From Street to Stars)  ปี 2561
 เพื่อส่งเสริมให้นักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะที่พลาดการอบรมในรอบที่ผ่านๆมา 
ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ 
กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านทักษะการร้องเพลง การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแสดงโดยกำหนดการจัดอบรมจะเริ่มในวันที่  17 - 20  กุมภาพันธ์ปี  2562  นี้ 
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ 
สถานที่ตั้งของโรงแรม อยู่ไกล้กับสถานีรถไฟฟ้า  bts  สุรศักดิ์
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรม 
สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์โดยตรงได้ที่ 
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด 
 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา  9.00 - 17.00  น. 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1)  ต้องเป็นคนตาบอดที่ประกอบอาชีพแสดงดนตรีหรือร้องเพลงในที่สาธารณะ หรือสนใจประกอบอาชีพนี้ 
 2)  ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการจากถนนสู่ดวงดาวมาก่อน 
 3)  ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการไว้กับทางมูลนิธิสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมการอบรมได้จริง 
หากไม่สะดวกเข้าอบรมในวันเวลาที่มูลนิธิสถาบันฯ กำหนด 
จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันฯ ทราบล่วงหน้าโดยตรง 
โดยต้องโทรแจ้งทางเบอร์โทรศัพท์ ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ไม่น้อยกว่า  10  วันทำการ 
ก่อนวันจัดอบรม มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าที่พักและค่าอาหาร 
เต็มตามจำนวนที่ทางมูลนิธิสถาบันได้จองไว้ให้สำหรับท่าน 
 4)  สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าอบรม จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าอบรมดังต่อไปนี้ 
 4.1  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน  3  ใบ 
 4.2  สำเนาบัตรคนพิการจำนวน  3  ชุด 
 4.3  สำเนาบัตรประชาชนจำนวน  3  ชุด 
 4.4  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  3  ชุด 
 
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและมีความสนใจที่จะลงประกวดร้องเพลง 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปิน  s2s 
 ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ รบกวนให้ท่านนำ  backing track  หรือ ซาวดนตรีมาเอง 
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้คุ้นเคยกับดนตรีที่ท่านจะใช้ประกวดจริง 
และเพื่อให้การทำการแสดงของ ท่านมีความสมบูรณ์แบบที่สุด 
แต่หากท่านใดไม่ได้เตรียมมา ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ จะมีคาราโอเกะสำรองไว้ให้ 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด 
 และทาง  Facebook  ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด  http://www.facebook.com/tabmusicacademy
 
 รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้ 
โดยการกดติตาม  Facebook Fan Page  ของ “มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด” 
 
และสายด่วนข่าวสารความรู้  1414 
 
 รับจำนวนจำกัด
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์