คุณอยู่ที่นี่

ปิดตาเปิดใจฟังเสียง เพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

.

ปิดตาเปิดใจฟังเสียง เพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

วันพฤหัสบดี 20 กันยายน นี้เตรียมรับชมรับฟังเดี่ยวไมโครโฟน ประสบการณ์ ชีวิต และแรงบันดาลใจ ต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และเชิญรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน S2S เวลา 12.30 . ห้องออดิเทอเรี่ยม ตึก 11 .รังสิต จัดโดยสโมสรนักศึกษานวัตกรรมสังคม .รังสิต ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #ปิดตาเปิดใจฟังเสียงเพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์