คุณอยู่ที่นี่

อีกหนึ่งแรงมือและแรงใจ คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยคนตาบอดพัฒนาฝีมือด้านดนตรี

.

อีกหนึ่งแรงมือและแรงใจ คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยคนตาบอดพัฒนาฝีมือด้านดนตรี

ขอขอบคุณบริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด ,บริษัท เคน แมกซ์(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ยางโอตานิ จำกัด และคุณสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย ร่วมสมทบทุนสร้างห้องอัดเสียงเป็นจำนวนเงิน 817,685 บาท ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักร้องนักดนตรีคนตาบอด
           ทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้พิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการ ด้วยการช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อที่จะเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
 
            หากท่านอยากฟังเพลงใหม่ที่กำลังเขียนขึ้นด้วยความปิติหรีอประสงค์จะสนับสนุนให้เหล่าศิลปินไม้เท้าขาวทำผลงานดี ๆ ต่อไป
 
2. การขอรับใบเสร็จ ส่งใบสลิบการโอนเงิน ส่งใบสลิบการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการระบุในใบเสร็จ มาที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ S2S Fly High คุณ ชนันรัตน์ เลิศเดชวรพัฒน์ (รี)
T. 092 545 4269  E. chanunrat.ree@gmail.com  Line ID: s2sflyhigh
 
3. การออกใบเสร็จ
เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการ 
*หากท่านได้บริจาคแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื่อให้เราได้รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนไว้ติดที่ห้องบันทึกเสียงแห่งใหม่
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์