คุณอยู่ที่นี่

ผอ.สมาคมเป็นตัวแทนนายกร่วมงานมอบวุฒิบัตร

.

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม  2561 เวลา 11.30 . โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพ นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถโดยมีนางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี) รุ่นที่ และมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถ จำนวน ๕๐ คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์