คนตาบอดสามารถนำวิชาการพยากรณ์ชะตาชีวิตมาเพื่อช่วยให้คำปรึกษาด้านการดำเนินชีวิตแก่เพื่อนคนตาบอดด้วยกันเองและบุคคลทั่วไปได้อย่างดียิ่ง ด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้สู่กันอย่างต่อเนื่อง คุณประโยชน์ที่สำคัญสำหรับการพยากรณ์ชะตาชีวิตคือ การบรรเทาความรู้สึกเลวร้ายในใจของผู้มาขอคำปรึกษาจากหมอดูตาบอดในที่ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการสร้างคุณค่าด้านจิตใจและสังคมของคนตาบอดได้อย่างดียิ่ง