คุณอยู่ที่นี่

คณะผู้บริหาร ปตท.สผ.มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องบันทึกเสียง S2S Studio

.

เมื่อวานนี้(26 ..61) เมื่อเวลา 14.00 . สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ S2S Fly High เพื่อการระดมทุนสร้างห้องบันทึกเสียง S2S Studio ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดโดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร ปตท.สผ. เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน และหลังจากนั้นผู้บริหารสมาคมได้นำเยี่ยมชมกิจการห้องอัดบันทึกหนังสือเสียงของคนตาบอด

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์