คุณอยู่ที่นี่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวม 99 รายที่สนับสนุนกิจกรรม ”ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” เข้ารับประทานโล่และธงประจำพระองค์

.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน.เชียงดาว .เชียงใหม่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวม 99 รายที่สนับสนุนกิจกรรมปั่นไปไม่ทิ้งกันเข้ารับประทานโล่และธงประจำพระองค์

        

   23 มกราคม 2561 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ที่ระลึก และธงประจำพระองค์ แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอแห่งประเทศไทย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอุปนายกสมาคมคนที่1 นายสมชาย ปัญเอกวงค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนตาบอด จะปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทาง 867 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการไทยทั่วประเทศ 

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน โรงเลี้ยงจิ้งหรีด โรงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ นิทรรศการอาชีพผู้พิการและผู้ดูและคนพิการที่ผ่านการอบรม นิทรรศการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนคนพิการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์