คุณอยู่ที่นี่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 ภาคเหนือมีผู้แทนทุกภาคส่วนการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

.

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 ภาคเหนือมีผู้แทนทุกภาคส่วนการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

         วันนี้(12 ธันวาคม 2560) ที่โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมภาคเหนือเวทีสุดท้าย ครั้งที่ 4 มีผู้แทนทุกภาคส่วน จากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เครือข่าย องค์กรชุมชน และภาครัฐเข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปได้นำผู้แทนคนตาบอดภาคเหนือเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์