คุณอยู่ที่นี่

แถลงข่าวของกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องผู้เสียเปรียบในสังคม ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค และคนไร้สัญชาติ

.

วันนี้ (8 พ.ย.60) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและโฆษกคณะกรรมการ นายวิเชียร ชวลิต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แถลงข่าวของกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องผู้เสียเปรียบในสังคม ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค และคนไร้สัญชาติ โดยจะดำเนินการปฏิรูปภายใต้แนวคิด”ปฏิรูปเพื่อปลดล็อค”อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้คนบางกลุ่มในสังคมกลายเป็นผู้เสียเปรียบ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์