คุณอยู่ที่นี่

ผู้พิการเตรียมตัวเฮ อมตะนครเตรียมรับสมัครงานผู้พิการ

ง

ผู้พิการเตรียมตัวเฮ อมตะนครเตรียมรับสมัครงานผู้พิการ

วันนี้(30 ตุลาคม 2560)เมื่อ เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในที่ประชุมหารือประเด็นการพัฒนาเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ในนิคมอมตะนคร โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท อมตะ คอร์เปอเรชัน จำกัด(มหาชน) โดยมีนายกสมาคมของผู้พิการแต่ละประเภทเข้าร่วม นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ก็เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์