คุณอยู่ที่นี่

ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

.

ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันนี้ (27 ต.ค.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ในครั้งคณะฝ่ายจัดได้คำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าชมโดยจัดให้มีการจำลองพระเมรุมาศและของบริเวณภายในท้องสนามหลวงทั้งหมดไว้บริการในวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์