คุณอยู่ที่นี่

ผลผลิตการเกษตรของคนตาบอด

ง

ผลผลิตการเกษตรของคนตาบอด

ผลผลิตทางการเกษตรสำหรับคนตาบอดในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัวเข้าสู่อาชีพการผลิตภาคเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริศาสตร์พระราชาประจำปี 2560 แน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่คนตาบอดพิการแค่สายตา ไม่ได้พิการในการใช้ชีวิต การใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจาก ดวงตา 
ต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพนี้ได้ที่ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   334 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ขายทั้งปลีก และ ส่ง (สถานที่ใกล้เคียงด่านชั่งยางตลาด ตรงศูนย์การศึกษาประจำอำเภอยางตลาด หรือโทร 043-814516 หรือ 0966497829
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์