คุณอยู่ที่นี่

เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง

 

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติออกประกาศรับสมัครหลักสูตรวิทยากรสอนนวดไทยภายใต้หลักสูตรการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมงภายใต้การรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย85/1-3 .บุญอยู่ .ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 หรือศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ โทร 024121382

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์