คุณอยู่ที่นี่

พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ

.

พม.มอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินสนับสนุนคนพิการต้นแบบจำนวน 10,000 บาท แก่นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที หรือน้องจ๊ะจ๋า คนพิการทางการเคลื่อนไหว  พร้อมทั้งชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี แม้จะต้องรับการผ่าตัดถึง 34 ครั้ง ซี่งเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ในทั้งนี้มีนายกสมาคมด้านความพิการต่างๆเข้าร่วมรวมไปถึงนายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ก็เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย