คุณอยู่ที่นี่

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม

.

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 7 สมาคม หวังพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อเนื่อง

เมื่อวานนี้( 5 ต.ค.60) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวน 7 สมาคม 
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำทีมผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากร เจ้าหน้าที่สังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม