คุณอยู่ที่นี่

รมว.พม.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากล เพื่อคนพิการ

.

เมื่อวานนี้ (27 กันยายน 2560 ) เวลา 10.30 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากล เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/TabodThai/posts/1530991236997252