คุณอยู่ที่นี่

รมว.พม. ติดตามความคืบหน้านักร้องและนักดนตรี S2S

,

รมว.พม. ติดตามความคืบหน้านักร้องและนักดนตรี S2S 

วันนี้(21 ก.ย. 60 )เวลา 10.30 น. ณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์นายกสมาคมฯและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักร้องและนักดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S เป็นการต่อยอดและขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

https://www.facebook.com/TabodThai/posts/1522285531201156