คุณอยู่ที่นี่

คอนเสิร์ต S2S : Light of Love

รูป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด จัดคอนเสิร์ต S2S : Light of Love ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของประเทศไทยที่มีคนพิการทางการเห็นกว่า 50 คน และคนพิการประเภทอื่นๆ อีก 150 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ร่วมแสดงคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่กับศิลปินรับเชิญจาก 3 ค่ายเพลงดัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และร่วมส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านการแสดงดนตรีและร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอดในนาม "ศิลปิน S2S” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

https://www.facebook.com/1684242525187312/videos/1940104042934491