คุณอยู่ที่นี่

โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าแม่ฮ่องสอน

รูป

วันนี้(6 พ.ค. 60)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯมาเยี่ยมเยือนสมาชิกในโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับคนตาบอดในท้องถิ่น(นำร่อง) ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์