คุณอยู่ที่นี่

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปางอย่างเป็นทางการแล้ว

รูป

วันนี้(14 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง และรองผู้ว่าฯได้มาเป็นเกียรติร่วมงาน โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะมาให้การต้อนรับ ในงานมีคอนเสิร์ตมอบความรักอันสดใสจากใจรวงทอง ทองลั่นธม มาร้องเพลงขับกล่อมให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์