คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯร่วมศึกษาแนวทางการเกษตรศาสตร์พระราชา

รูป

วันนี้(3 ก.พ.60) เมื่อเวลา 19.30 น. ณ บ้านนาเรียง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” เดินทางไปที่ดูงานกันที่บ้านนาเรียงเพื่อติดตามงานการสืบสานศาสตร์พระราชาของชาวบ้านที่นั่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์