คุณอยู่ที่นี่

สมาคมร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้''

23 ม.ค 60 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ รับมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้'' จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย คุณต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรขั่น โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1,074,100 บาท เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเฉพาะผู้พิการที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์