คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดฯร่วมกับ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ปลูกต้นไม้ 890 ต้น และบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

รูป

สมาคมคนตาบอดฯร่วมกับ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ปลูกต้นไม้ 890 ต้น และบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

        
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในงาน กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อปลูกต้นไม้ 890 ต้น โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวเปิดงาน มีผู้บริหาร พนักงาน กฟผ. ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างคับคั่ง ณ สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์