คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

 
​จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 394,509 ครัวเรือน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค
 
                    สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไป มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 305-307
 
​อนึ่ง สมาคมฯ โดยสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสยภัยภาคใต้” จัดแสดงบริเวณอาคาร    ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก และบริเวณอาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์