คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้ (20 ม.ค. 59) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดเวที Blind Music Fest 4 From Street 2 Star 

โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มากล่าวรายงานความเป็นมาของงานในครั้งนี้และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาร่วมรับชมและรับฟังการร้องเพลงของเหล่าศิลปินในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วและพี่น้องคนตาบอดเข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์