คุณอยู่ที่นี่

รองผู้ว่าเมืองนครพนมเยี่ยมชมนักร้องนักดนตรี

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงการร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอด โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์