คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้ (20 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มาบรรยายพิเศษ ของการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯประจำปี 2558 และสมัชชาผู้แทนคนตาบอดกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2558 

     โดยการประชุมครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 09.39 น.นายวีรศักดิ์  ตั้งพูลพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ สาขากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีสมาชิกเข้ามาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์