มหาวิทยาลัยรังสิตนำนักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

.

เมื่อวานนี้(18 .

กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

บรรยากาศภายในงาน

กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ศิลปิน S2Sได้มีโอกาศมาสร้างความบันเทิง มินิคอนเสิร์ต ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคนพิการต้นแบบ และคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2561 และมอบทุนประกอบอาชีพ เงินช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ รถสามล้อโยก จับฉลากรางวัล บูธกิจกรรมสาธิตอาชีพ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ ปาฐกถาเรื่

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2562

บรรยากาศการประชุม

เมื่อวานนี้(27 .

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น