คุณอยู่ที่นี่

เปิด”พระเมรุมาศ”ให้ชมวันนี้ “พระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานพิธี

.

เปิด”พระเมรุมาศ”ให้ชมวันนี้ “พระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานพิธี

วันนี้ (2 พ.ย.60) ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดนิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่าง วันที่ 2-30 พ.ย. ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเวลา 07.00 น. ทั้งนี้ทางสมาคมฯนำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย
          
                  สำหรับนิทรรศ การงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม เนื้อหา เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1.เมื่อเสด็จอวตาร 2.รัชกาลที่ร่มเย็น 3.เพ็ญ พระราชธรรม 4.นำพระราชไมตรี และ 5.พระจักรีนิวัตฟ้า และสามารถชมจิตรกรรมฝาผนังโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 ด้าน
นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน เนื้อหาแสดงถึงแนวคิดและขั้นตอนการทำงานทั้งงานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรมและจิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ งานประณีตศิลป์ในส่วนของพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำ เครื่องสังเค็ดและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
ส่วนนิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา จากที่จัดแสดงบริเวณทับเกษตรได้ย้ายมายังฝั่งด้านหน้าแปลงนาข้าว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการไม่ต้องเดินทางไกล โดยจำลองพระเมรุมาศ ประติมากรรมประดับพระเมรุ อาทิ เทวดา สัตว์หิมพานต์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสได้ โดยมีอาสาสมัครนำชมและจัดทำซีดีเสียงบรรยายนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน มีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ ดูได้ที่ www.m-culture.go.th
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนำทีมทดสอบระบบงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ง

นายกสมาคมฯนำทีมทดสอบระบบงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันนี้ (1 พ.ย. 60) เมื่อเวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำคณะเข้ามาทดสอบความพร้อมเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ภายในบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการได้มีการออกแบบและจัดทำนิทรรศการสัมผัสเพื่อคนพิการทางการเห็น โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคนพิการทุกประเภทความพิการเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 8,000 คน
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯนำทีม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน

ง

วันนี้ (31 ต.ค.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค จ.นนทบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำทีมงานด้านกฏหมาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้พิการเตรียมตัวเฮ อมตะนครเตรียมรับสมัครงานผู้พิการ

ง

ผู้พิการเตรียมตัวเฮ อมตะนครเตรียมรับสมัครงานผู้พิการ

วันนี้(30 ตุลาคม 2560)เมื่อ เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในที่ประชุมหารือประเด็นการพัฒนาเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ในนิคมอมตะนคร โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท อมตะ คอร์เปอเรชัน จำกัด(มหาชน) โดยมีนายกสมาคมของผู้พิการแต่ละประเภทเข้าร่วม นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ก็เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

.

ขอเชิญชมงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันนี้ (27 ต.ค.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ในครั้งคณะฝ่ายจัดได้คำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าชมโดยจัดให้มีการจำลองพระเมรุมาศและของบริเวณภายในท้องสนามหลวงทั้งหมดไว้บริการในวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แผ่นพับที่ระลึก ที่ได้มาวันนี้ไม่ธรรมดาจร้า

.

แผ่นพับที่ระลึก ที่ได้มาวันนี้ไม่ธรรมดาจร้า

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ ARZIO เพื่อสแกนแผ่นพับที่ระลึก ในการรับชมภาพ รวมทั้งภาพพระเมรุมาศแบบ 3 มิติด้วยนะ 
ใครได้รับแผ่นพับที่ระลึกแล้ว โหลดแอ๊บ จะพบว่าแผ่นพับ ที่ได้รับตอนวางดอกไม้จันทร์ ให้ในหลวงไม่ธรรมดา  https://www.youtube.com/watch?v=VFzCtoraZKo&feature=youtu.be
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

.

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
 
อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.kingrama9.th/NewsFeed/Detail/1236
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผลผลิตการเกษตรของคนตาบอด

ง

ผลผลิตการเกษตรของคนตาบอด

ผลผลิตทางการเกษตรสำหรับคนตาบอดในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัวเข้าสู่อาชีพการผลิตภาคเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริศาสตร์พระราชาประจำปี 2560 แน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่คนตาบอดพิการแค่สายตา ไม่ได้พิการในการใช้ชีวิต การใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจาก ดวงตา 
ต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพนี้ได้ที่ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   334 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  ขายทั้งปลีก และ ส่ง (สถานที่ใกล้เคียงด่านชั่งยางตลาด ตรงศูนย์การศึกษาประจำอำเภอยางตลาด หรือโทร 043-814516 หรือ 0966497829
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า