คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้(9 มิ.ย. 59)เมื่อเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมนวด ไสวนวดแผนโบราณ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะได้มาเยี่ยมเยือนศูนย์ฝึกวิชานวดแผนไทยจุดนวดให้คนตาบอด พร้อมกันทั่วประเทศภายใต้โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท(เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)ภายใต้คำกล่าวว่า ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดจังหวัด
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งจัดพิธีไหว้ครู

รูป

ด้วยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  ได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยวัดพระเชตุพล (วัดโพธิ์) และคณะครูอาจารย์ประจำศูนย์ฯ  ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูหมอนวด  ในวันที่  16  มิถุนายน  2559  ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ในระหว่างเวลา 08.00-10.00 น.  ณ  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  

          ทั้งนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนหมอนวดตาบอดที่ผ่านการอบรมนวดจากศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ทุกรุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายพรชัย  กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ติดต่อสอบถาม 02-4121380-2
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเป็นประธานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

รูป

วันนี้(29พ.ค 59)เมื่อเวลา 13.00 น. ณ วัดร่องกู่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

รูป

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-7391-4
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สปท.ด้านสังคมแถลงผลงานที่ผ่านมา

รูป

วันนี้(11 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ มีการแถลงของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะอนุกรรมาธิการ ได้แถลงผลงานในรอบ ๖ เดือน ดังนี้ ​๑.​คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ​๒.​คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย​และผู้ด้อยโอกาส ​๓.​คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบแรงงาน​และระบบคุ้มครองผู้บริโภค ​๔.​คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงประเด็น (Quick Win) โดย นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการร่วมกับประธาน​อนุกรรมาธิการ , นายวิเชียร  ชวลิต​รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง ​,พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์​กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษา ​,พลเอก ชูศักดิ์  สันติวรวุฒิ​กรรมาธิการและที่ปรึกษา ​,พลเอก ปราการ  ชลยุทธ​กรรมาธิการและที่ปรึกษา ​,พลตำรวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล​โฆษกกรรมาธิการ ​,พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์  จริตเอก​โฆษกกรรมาธิการ ​,นายศิริชัย  ไม้งาม​เลขานุการกรรมาธิการ   ,พลอากาศเอก นิรันดร์  ยิ้มสรวล ,นายต่อพงศ์  เสลานนท์​ รองเลขานุการ

    หลังจากนั้น​มีการเสวนาภาพรวมในการรณรงค์สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรักษา​​วินัยจราจรเพื่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย ​​พลตำรวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล โฆษกกรรมาธิการ ​​,​นางรัตนวดี  เหมนิธิ ​ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ​​,ผู้แทนมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยกลุ่มแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ​กลุ่มสมาชิกวิทยุสมัครเล่น ประชาชน และกลุ่มศิลปินดารา อาทิเช่น  ​เมลิสา มหาพล มิสไทยแลนด์เวิลด์ ๒๐๑๕ , โดม ปกรณ์ ลัม , ​เมลทัล สุขขาว , หรั่ง ร็อคเคสตร้า, ชิน ชินวุฒ, ​หนูพีช อณัญญา สินวัชระ (ผู้หญิงคนนี้ชื่อบุญรอด) ​-​หรั่ง ร็อคเคสตร้า นำเสนอเพลง “บ้านเรา” และเพลง “ดอกไม้จะบาน” ​

ภายในงานมีการเยี่ยมชมบูธรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ ​๑.​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง  และโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ ​๒.​สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ​๓.​บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย โครงการถนนสีขาว ​๔.​มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้(8พ.ค 59)เมื่อเวลา 16.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะได้มาเยี่ยมเยือนศูนย์ฝึกวิชานวดแผนไทยจุดนวดลำดับที่ 8103-221ให้คนตาบอด พร้อมกันทั่วประเทศภายใต้โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท(เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)ภายใต้คำกล่าวว่า ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดจังหวัด

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯบรรยายพิเศษเชียงใหม่

รูป

วันนี้(5พ.ค59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรมแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษของการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯจัดสัมมนาศูนย์บริการคนพิการและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 19

รูป

วันนี้ (25 เม.ย.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนา ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวืตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 19  นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานหลังจากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่บุคคลที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด 

        บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่องภายในมีซุ้มและร้านค้าต่างๆร่วมแสดงนิทรรศการที่เป็นฝีมือและผลผลิตที่มาจากคนตาบอดทั่วประเทศมาจำหน่ายภายในงาน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัมมนา“Social Enterprise…โอกาสและความท้าทาย ในบริบทไทยและ AEC”

รูป

วันนี้ (24 มี.ค.59)เมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กทม. มีการสัมมนาเรื่อง “Social Enterprise…โอกาสและความท้าทาย ในบริบทไทยและ AEC” ​​โดย คุณวินัย  พวงบุบผา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธกส. ,ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation and CSR และ ManagerOnline ,ดร.ศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ Senior Advisor บริษัท เอเคเอ็น จำกัด ,คุณต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภา    ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในครั้งนี้จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันปฎิรูปประเทศไทย 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สภาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล

วันที่ (๒๓ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)   เป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน ๕๕๐ คน

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า