คุณอยู่ที่นี่

มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มูลนิธิอนุสรณ์หม่องามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2546 

โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ให้มีการมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกประจำปี 2561 อีกครั้งเป็นปีที่ 15 (ปี 2558 งดเว้นการมอบรางวัล 1 ปี เนื่องจากจัดงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแกคนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามารถคนพิการ และหน่วยงานต่างๆจะได้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

   คนพิการจะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1. ทางการเห็น 1 รางวัล       

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ 1 รางวัล    

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล    

6.  ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7. ออทิสติก 1 ราวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

     1 การศึกษา     

      2. การงานและอาชีพ

      3. การดำรงชีวิต    

      4. การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้

5. ไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกและเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์ 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 61 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org/home/

พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

.

วันนี้(2เม..61)เมื่อเวลา 09.59 .นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สาขาภาคเหนือตอนล่าง  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา เพื่อให้คนตาบอดรู้หนังสือและมีงานทำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า กันอย่างล้นเหลือ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อีกครั้งที่น้องนุ่น S2S ได้มาร้องเพลงเพราะๆต่อจากบทเพลงจันทร์ให้เราได้ฟังพร้อมกับเสียงเปียนโนที่นุ่มละมุน

อีกครั้งที่น้องนุ่น  S2S  ได้มาร้องเพลงเพราะๆต่อจากบทเพลงจันทร์ให้เราได้ฟังพร้อมกับเสียงเปียนโนที่นุ่มละมุน เธอหนอเธอ - แนน วาทิยา  Ost. บุพเพสันนิวาส  |  นุ่น กนกวรรณ  Cover - YouTube

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเป็นประธานทอดผ้าป่าศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 . วัดป่าสุทธาวาส ถนน สุขเกษม  ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง  จังหวัด สกลนคร นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานทอดผ้าป่าทุกบาท สร้างโอกาสให้คนตาบอด ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และผู้บริหารสมาคมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

.

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 . ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดขสุพรรณบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสาขาฯและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

.

การสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐“สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด: กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด” ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพาเลชฮอล์ ชั้น ๗ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผอ.สมาคมเป็นตัวแทนนายกร่วมงานมอบวุฒิบัตร

.

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม  2561 เวลา 11.30 . โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพ นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถโดยมีนางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี) รุ่นที่ และมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถ จำนวน ๕๐ คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พก. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เป็นกันเอง” ผลิตรายการเพื่อคนพิการ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

.

พก. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านแถลงข่าวเปิดตัวรายการเป็นกันเองผลิตรายการเพื่อคนพิการ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย 

วันนี้ (21 มี.. 61) เวลา 15.00 . ลานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมประชาสังเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าว "เปิดบ้านจิบน้ำชา...เป็นกันเองซึ่งเป็นความร่วมมือของ พก. และกรมประชาสัมพันธ์ ในการร่วมผลิตรายการที่มีเนื้อหาด้านคนพิการ องค์ความรู้ และสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของคนพิการ ด้วยเนื้อหารายการที่เป็นมุมมองแปลกใหม่ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. และ นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศและผู้แทนองค์กรคนพิการ รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมงาน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เราเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีความสามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเอง ถึงเวลาแสดงให้โลกรู้

.

เราเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีความสามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเอง ถึงเวลาแสดงให้โลกรู้ มีของดีอย่าเก็บไว้กับตัวนี่คือแรกที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการเท่านั้นอย่ารอช้า สมัครเลย

#OverTheLimit #ปฏิบัติการทะลุพิกัด กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเวที แจ้งเกิดเพื่อคนพิการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ในรายการ Over The limit  ปฏิบัติการทะลุพิกัด

ทั้งนี้ รายการ Over the limit “ปฏิบัติการทะลุพิกัดจะเริ่มออกอากาศในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD โดยเปิดรับสมัครคนพิการทั่วประเทศเพื่อแข่งขัน และ audition สำหรับ ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ มี.. ๖๑ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน วันที่ ๓๑ มี.. ถึงวันที่ เม.. ที่จังหวัด ขอนแก่น ภาคใต้ วันที่ ถึง เม.. ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง วันที่ ๒๑ ถึง ๒๒ เม.. ที่กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

"โครงการทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอด"

ความฮอตของบุพเพสันนิวาสนี้ ช่างมีอานุภาพทะลุทะลวงใจคนจริงๆ ด้วยความสนุกสนาน ความตลก ความน่ารักของนักแสดง รวมไปถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ และความน่าสนใจของเรื่องเล่า ที่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ จนถูกหยิบยกมาทำเป็นละคร แน่นอนว่าต้องไม่ธรรมดา ถึงขนาดที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองต้องติดละครงอมแงมขนาดนี้ได้ ก็ต้องขอบคุณและชื่นชมคนที่เขียนบทประพันธ์นี้ ที่ทำให้เราได้มีโมเมนต์ดูละครสนุกสนานและได้อรรถรสแบบนี้

 

แต่ในมุมเดียวกันทำให้มานั่งนึกถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้ดูละครแบบเราๆ กลุ่มคนที่ไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกและอรรถรสเหล่านี้ได้ นั่นเรากำลังหมายถึงผู้พิการทางสายตา นึกคิดไปว่า...ถ้าเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสแบบเราๆ ก็คงจะดีไม่น้อย เพราะจริงๆ อาจไม่ใช่แต่ละครบันเทิงใจเรื่องนี้ เรื่องราวดีๆ มากมายที่อยู่ในยุคโซเชียล ก็หมายรวมอยู่ด้วย แต่เราจะทำอย่างไรได้ กับการส่งมอบโอกาสเหล่านี้ให้กับกลุ่มคนที่ไร้โอกาสเหล่านั้น

 

โครงการดีๆ นี้จึงผุดขึ้น กับ "โครงการทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอด" ทั้งนี้เพื่อให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับความบันเทิงเฉกเช่นอย่างเรา งานนี้ไม่ธรรมดา ต้องหาคนที่มีความสามารถมาช่วย เพราะการทำละครวิทยุ มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน และแล้วกลุ่มที่ริเริ่มความคิดดีๆ ที่ชื่อว่า "กลุ่มก่อการดี รวมมิตรการละคร" โดยมี "อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์" คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง "เก่ง ไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย" พิธีกรมากความสามารถ ผู้คร่ำหวอดวงการมายา ร่วมกับ "ดร.ธนา ทุมมานนท์" ผู้บริหารเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ มาช่วยกันทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอดขึ้น ทั้งนี้ได้เรื่องราวจากนวนิยายมาทำหลายเรื่อง โดยเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของนวนิยายคนนั้น

 

 

 

"ชมัยภร บางคมบาง" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 หรือนักเขียนนวนิยายชื่อดังที่มีผลงานมากมาย รวมไปถึงเรื่องสั้น สารคดี บทกวี และวรรณกรรมอื่นๆ อีก โดยเปิดใจกับ ไทยรัฐออนไลน์ ถึงการอนุญาตให้นำนวนิยายทั้งหมดไปทำละครวิทยุ แหม่..ฟังแล้วน่าสนุก ชวนนึกไปถึงอดีตที่ผ่านมา ที่ยุคหนึ่ง ละครวิทยุ โด่งดังเป็นที่สุด อะไรก็เทียบเทียมไม่ได้ ใครเกิดไม่ทัน ก็อดใจรอละครวิทยุเรื่องนี้นะ เรื่อง จดหมายถึงดวงดาว ที่ศิลปินแห่งชาติคนนี้เป็นผู้ประพันธ์ โดยละครเรื่องนี้เคยถูกหยิบยกไปทำเป็นละครบนหน้าจอทีวีแล้วเช่นกัน

 

ศิลปินแห่งชาติ เปิดใจว่า "จริงๆ แล้วเรายกให้หมดเลย ไม่ว่าจะนวนิยายเรื่องไหน เอาไปทำละครวิทยุได้หมดเลย เรายกให้หมดทุกเรื่อง จากที่เช็กมาก็มีอยู่ 28 เรื่อง แต่ถ้าอยากได้นอกเหนือจากนั้น เราก็พร้อมจะให้หมด คืออะไรที่ทำเพื่อคนอื่น เราจะให้อยู่แล้ว หนังสือเสียงเราก็ยกให้ ดังนั้นการที่จะเอานวนิยายไปทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอด เราก็พร้อมยกให้ทุกเรื่อง"

 

ไม่ต้องมาซื้อหรืออะไร

 

เราเขียนหนังสือ เราก็เอาเรื่องราวของคนอื่นมาเขียนอยู่แล้ว เช่นมีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ชื่อว่า พระอาทิตย์คืนแรม เราก็เขียนถึงคนตาบอด ดังนั้นหากจะเอาไปทำเป็นละครวิทยุเพื่อคนตาบอด เราก็ยินดี และไม่มีปัญหาอะไร ตลอดมาใครขอ เราก็ให้ตลอด ยกเว้นแต่เอาไปขาย ซึ่งเราก็บอกไปว่า อย่าไปทำมันเลย ก็ปฏิเสธไป

 

 

 

ผลงาน??

 

ตอนนี้ก็ยังเขียนหนังสืออยู่ แต่ตั้งแต่หนังสือขวัญเรือนและสกุลไทยปิดตัวลง ก็ยังไม่มีช่องทางให้ลงเลย เราก็ไปลองลงอีกช่องทางหนึ่งทางโซเชียล แต่แฟนคลับที่เป็นคนรุ่นเดียวกับเราที่ยังติดตามอ่านอยู่ ก็ยังงงๆ ไม่รู้จะตามมาอ่านอย่างไร ซึ่งเราก็ต้องเขียนไป เพราะต้องเขียนให้จบ แต่จะมีคนอ่านมากน้อยแค่ไหน ก็ไม่เป็นไร

 

เขียนแนวไหน?

 

ปกติเราจะชอบเขียนหนังสือแนวสนุกสนาน เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ครอบครัว สัตว์เลี้ยง แต่ก็มีประเด็นทางการเมืองบ้าง แต่ไม่มาก และก็ไม่ใช่เรื่องรักโรแมนติก พิษรักหักสวาทก็ไม่ใช่ อย่างเด็กท้องในวัยเรียน พ่อแม่จะแก้ปัญหายังไง ก็เป็นเรื่องราวทางสังคมเป็นส่วนใหญ่

 

เรื่องนี้น่าสนุก

 

จริงๆ แล้วอยากเชียร์ให้เอานวนิยายเรื่องนี้ไปเขียน เพราะเขียนไว้นานแล้ว แต่ไม่มีใครเอาไปทำละครสักที เรื่องนี้ชื่อว่า เช้าชื่น คืนฉาย มันเป็นเรื่องของคนเก็บเด็กมาเลี้ยง ซึ่งปกติแล้วมันก็น่าจะสนุกนะ แต่ตอนจบเรื่องนี้ มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า พ่อมันเป็นใคร มันเลยกลายเป็นปัญหา (หัวเราะลั่น) ไม่มีคนเอาไปทำ พร้อมบอกว่า เอาจริงๆ ในสังคมมันพิสูจน์ไม่ได้หรอก ว่าใครเป็นใคร อย่างในเรื่อง เด็กคนหนึ่งที่เขาเอามาทิ้งนั้นมีชื่อพ่อแม่ แต่อีกคนมันไม่มี มันก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าคุณปู่จะเป็นใคร พ่อเป็นใคร ซึ่งบางครั้งเราก็ตลก คนอ่านก็มาถามว่า พี่ๆ สรุปใครเป็นพ่อ เราก็ขำๆ คิดในใจ ทำไมเราจะต้องรู้ด้วยเหรอ ว่าเด็กคนนั้นลูกใคร หรือเขาเรียนฟิสิกส์กันมากไป ที่ต้องพิสูจน์ทุกอย่าง

 

คนตาบอดเขียนอินสุดๆ

 

จริงๆ แล้ว คนพิการทางสายตาสามารถทำอะไรได้หมด มีอยู่ช่วงหนึ่ง ตอนที่เขียนเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม เป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับคนตาบอด ตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าสงสารอย่างนู้นอย่างนี้ แต่พอเราได้ไปศึกษาจริงๆ และได้ไปเจอ เรากลับพบว่า เขาก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆ กับคนอื่นๆ ในสังคม เขาไม่ได้ต้องการให้เราสงสาร เวทนาอะไรเขา เขาต้องการยืนอยู่ได้ในสภาพที่เขาเป็น ไม่ได้ต้องให้เราไปโอบอุ้มอะไรเขาหนักหนา ครั้งหนึ่งก็เคยสอนคนตาบอดเขียนนวนิยาย เชื่อมั้ย? เขาเขียนได้ดีมาก อินสุดๆ เพราะเขาเขียนจากความรู้สึก ไม่ใช่จากสิ่งที่เห็น พี่ชอบมาก ซึ่งถ้าละครวิทยุเพื่อเขาแบบนี้ ก็น่าจะดีมาก

 

นี่คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติผู้นี้ ฟังแล้วก็รู้สึกสนุก ได้อรรถรส ออกรสออกชาติ นี่แค่สัมภาษณ์กันสั้นๆ นะ ถ้าลองได้อ่านนวนิยาย หรือดูละครวิทยุจากบทประพันธ์ของเขาแล้ว มีหวังเราต้องติดงอมแงมแกะไม่ออกทั้งบ้านทั้งเมืองแน่นอน

 

สุดท้าย ดร.ธนา ฝากทิ้งท้ายแบบจริงใจว่า เราคิดจะทำละครวิทยุเพื่อคนที่พิการทางสายตา แต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาเท่านั้น สว. ผู้สูงวัย หรือคนแก่ เราก็นึกถึง...ดังนั้นโครงการนี้ จึงเกิดจากความที่เราอยากส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนในสังคม โดยให้ไทยรัฐออนไลน์ที่เป็นส่วนเล็กๆ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้ทำเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ ทั้งนี้หากใครจะอาสาช่วยเหลือ เราก็พร้อมให้คุณเป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน ติดต่อเพิ่มเติม แจ้งความจำนงทำดี ได้ที่ Jalert Jesadawal.

 

ชมัยภร บางคมบางละครวิทยุเพื่อคนตาบอดกลุ่มก่อการดี รวมมิตรการละครละครวิทยุธนา ทุมมานนท์ 

 

Source: https://www.thairath.co.th/content/1227288

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า