คุณอยู่ที่นี่

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

-

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

การประชุมสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับโดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกล่าวเปิดงานโดย คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เล่นเพลงอีแซวต้อนรับสมาชิกคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย  ภายใต้การพัฒนากระแสหลักจากความเหลื่อมล้ำ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน’’ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ
และมอบรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2018 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการร้านค้าของคนตาบอดอีกมากมาย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

.

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

วันนี้(21เม.ย.61)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัคร  ในโครงการสัมมนาระดับชาติด้านคนตาบอด เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยภายใต้การพัฒนากระแสหลัก : จากความเหลื่อมล้ำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยอาสาสมัครจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความท้าทายของคนตาบอดชาวอิสานในการพัฒนาเกษตร

.

วันนี้(9เม.ย.61)เมื่อเวลา 13.00 น. ณโรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน   .ในเมือง  .เมือง  .ขอนแก่น นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษเรื่อง : การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยแลนด์4.0โอกาสและความท้าทายของคนตาบอดชาวอีสานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนตาบอดชาวอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากความเข้มแข็งขององค์กรสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

.

"เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เรียกว่า เบรลล์บล็อก (Braille Block) แผ่นปูพื้นนำทางที่ถูกติดตั้งบนทางเท้าทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามการก่อสร้างที่ขาดความรู้ความเอาใจใส่ รวมถึงความไร้มืออาชีพกำลังเปลี่ยนแปลงความสะดวกและความเสมอภาคในการใช้สอยพื้นที่ของคนพิการไปสู่อันตราย

อ่านต่อได้ที่ https://www.posttoday.com/social/general/546846

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬาคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านไทยในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่

 21 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยประเภทกีฬาและรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

1.กีฬาหมากฮอสรายบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทตาบอดสนิท 2.ประเภทมองเห็นเลือนราง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท

 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 1000 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

2.กีฬากระโดดเชือกรายบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทรายบุคคลชาย 2.ประเภทรายบุคคลหญิง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000

 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

3.กีฬาชักเย่อประเภททีม โดยทีมที่แข่งขันต้องมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยรับสมัครจำนวน 10 ทีม อัตราค่าสมัครทีมละ 400 บาท ส่วนทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล

 1600 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 800 บาท

 

4.กีฬางัดข้อรายบุคคล รับสมัครจำนวน 20 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500

 บาท

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร 024121380-2 และสมัครเข้าแข่งขันได้ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่บูธนิทรรศการของศูนย์บริการฯในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

.

วันนี้(4 เม..61)เมื่อเวลา 13.30 . อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยจากการรายงานสถิติข้อมูลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๖๐ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๘๕๗,๓๒๕ รายและสถิติถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ..๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๙๑๖,๘๒๘ รายซึ่งหมายความว่าภายใน4เดือนที่ผ่านมามีผู้พิการเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๐๓ ราย เท่ากับว่า1เดือนจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น ๑๔,๘๗๖ คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว รัฐจะต้องหันมามองและเตรียมการส่งเสริมนี้อย่างจริงจังเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างสังคมเพื่อทุกคน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี

.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 20.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมสภาคนตาบอดและคนพิการ จังหวัดสุรินทร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี เนื้อทองคำแท้ให้กับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในงานศึกดาวรุ่ง ป.เชิดชัยและคอนเสิร์ทการกุศลรวมน้ำใจสนับสนุนองค์กรคนพิการในเครือข่าย ที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มูลนิธิอนุสรณ์หม่องามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2546 

โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ให้มีการมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกประจำปี 2561 อีกครั้งเป็นปีที่ 15 (ปี 2558 งดเว้นการมอบรางวัล 1 ปี เนื่องจากจัดงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแกคนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามารถคนพิการ และหน่วยงานต่างๆจะได้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

   คนพิการจะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1. ทางการเห็น 1 รางวัล       

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ 1 รางวัล    

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล    

6.  ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7. ออทิสติก 1 ราวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

     1 การศึกษา     

      2. การงานและอาชีพ

      3. การดำรงชีวิต    

      4. การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้

5. ไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกและเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์ 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 61 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org/home/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

.

วันนี้(2เม..61)เมื่อเวลา 09.59 .นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สาขาภาคเหนือตอนล่าง  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา เพื่อให้คนตาบอดรู้หนังสือและมีงานทำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า กันอย่างล้นเหลือ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า