คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่น

บรรยากาศในห้องประชุม

วันนี้ (17 ธ.ค. 61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่น”ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นภายใต้กลไกการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 16-18  ธันวาคม  2561 ณ  โรงแรมเปรมสุข  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหภาพคนตาบอดโลก และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกาเผยผลสำรวจทั่วโลก เกี่ยวกับระบบเสียงบรรยายภาพเป็นครั้งแรก

สหภาพคนตาบอดโลก และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกาเผยผลสำรวจทั่วโลก เกี่ยวกับระบบเสียงบรรยายภาพเป็นครั้งแรก

The World Blind Union and the American Council of the Blind Announce Results From the First Worldwide Survey of Audio Description Activity

 

งานสำรวจระดับนานาชาติชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่า ระบบเสียงบรรยายภาพ (Audio Descriptionเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับทั่วโลก ช่วยให้คนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงงานศิลปะและกิจกรรมอื่น ที่ต้องใช้สายตามาก ได้

 

โดยผลสำรวจในหัวข้อดังกล่าวชีให้เห็นว่า:

 

ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า เสียงบรรยายภาพ (AD) มีอยู่ในประเทศของตนเอง;

 

โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ ศิลปะการแสดงสด และดีวีดี จัดอยู่ในลิสต์รายการลำดับต้นๆ ที่มีเสียงบรรยายภาพ (AD) (ตามด้วยพิพิธภัณฑ์เว็บไซต์ สมาร์ทโฟน ในสถานศึกษาและศูนย์ผู้เข้าชม);

 

เกือบร้อยละ 45 กล่าวว่าเสียงบรรยายภาพ (AD) ถูกกำหนดให้มีด้วยกฎหมาย (และร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวด้วยว่าเสียงบรรยายภาพ ถูกกำหนดให้มีด้วยกฎหมาย เพื่อการออกอากาศทางโทรทัศน์)และ

 

ร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าควรมีเสียงบรรยายภาพ (AD) หรือควรมีตัวช่วยการเข้าถึงมากกว่านี้

 

สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) และสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Council of the Blind: ACBเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตของระบบเสียงบรรยายภาพ (AD)มาอย่างยาวนาน ทั้งสองกลุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เสียงบรรยายภาพ (AD) โดยคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางในประเทศสมาชิก รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคบางประการในการใช้งานเสียงบรรยายภาพ (AD) (องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีประชากรประมาณ 253 ล้านคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความพิการทางการเห็น)

 

ระบบเสียงบรรยายภาพ ทำให้ข้อมูลภาพของสื่อและภาพ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดง เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับบุคคลที่ตาบอดหรือสูญเสียการมองเห็น

 

เสียงบรรยายภาพนั้นจะถูกผนวกรวมเข้ากับข้อมูลบนสื่อที่สามารถมองเห็นได้ รวมไปถึงศิลปะและศิลปะการแสดงต่างๆ เป็นตัวช่วยที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนตาบอดและคนพิการทางการเห็น โดยสำหรับสื่อและงานศิลปะการแสดง ภาษาที่สร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน และช่วงเวลาต่างๆ นั้นจะถูกบรรยายออกมาเป็นเสียงในช่วงที่มีการหยุดชั่วคราวตามธรรมชาติในผลงานต้นฉบับ

 

คิม ชาร์สัน (Kim Charlsonประธานสภาคนตาบอดแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวเน้นย้ำว่า 

"กิจกรรมทางวัฒนธรรมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมของเรา ซึ่งมักจะแสดงออกถึงคุณค่า กระแส แฟชั่น มุมมองทางประวัติศาสตร์ หรือทิศทางในอนาคต คนที่ตาบอดหรือพิการทางสายตาต้องการและจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในทุกด้าน โดยระบบเสียงบรรยายภาพถือเป็นช่องทางแก่คนตาบอดหรือพิการทางสายตาในการที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในชีวิตที่มีวัฒนธรรม การเข้าถึงอีเวนต์หรืองานกิจกรรมหนึ่ง และสิทธิในการเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง สรุปสั้น คือ การมีความสามารถในการมีส่วนร่วม ในการเข้าร่วม และเพลิดเพลินไปกับขุมทรัพย์ที่สังคมมีให้ " ชาร์ลสันกล่าว

 

โฆเซ่ วิเอร (Jose Vieraผู้บริหารสูงสุดของสหภาพคนตาบอดโลก กล่าวว่า "การว่างงานทั่วโลเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง ผมมั่นใจว่าหากมีการเข้าถึงวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่างมีความหมายมากขึ้นผู้คนก็จะได้รับทราบข้อมูลมาขึ้นและมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น เราก็จะมีบุคคลที่มีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น และ.. เราก็จะมีคนมากขึ้นที่น่าจ้างงานหรือจ้างงานได้" วิเอร่ากล่าว

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเสียงบรรยายภาพของ ACB ได้ที่:

www.acb.org/adp

 

ที่มาhttp://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/Results-From-the-First-Worldwide-Survey-of-Audio-Description-Activity.aspx

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมงานวันรำลึกมิสคอลฟีลด์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  

รูปปั้นมิสคอลฟีลด์

ขอเชิญชวนร่วมงานวันรำลึกมิสคอลฟีลด์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ/มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 กำหนดการเริ่มเวลา

06.30 . ลงทะเบียน รับคูปองอาหาร

07.30 . พิธีคริตศาสนา (มีซา) โดย บาทหลวงการ์โล เวราโด

08.45 . พิธีเปิดงาน โดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

    - วงอังกะลุง บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ต้อนรับ)

    - ประธานในพิธีเข้าสู่ห้องประชุมโรส มัวร์

    - นายเมตตา เกษเพชร ผู้ช่วยเลขานุการกล่าวรายงาน

    - เชิญประธานในพิธี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ และ ประธานกองทุนอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์

เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย นายมณเฑียร บุญตัน สักการะรูปปั้นอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์

    - ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้ตัวแทนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม 4 ภูมิภาค

    - ประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน

09.30 . เสวนา เรื่อง แนวทางการศึกษาคนตาบอดไทย ยุค thailand 4.0 ผู้ร่วมเสวนา . วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ดร. รุจิรา สงขาว ดร. เอกชัย เจริญชัยมงคล ดำเนินการเสวนา โดย ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง  

10.45 . พิธีเจริญพระพุทธมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 . กิจกรรมสันทนาการ สอยดาว โหราศาสตร์ ตอบปัญหา สลับกับการบรรเลงดนตรีวงไดม่อน

15.30 . ปิดงาน โดย ดร. บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

** หมายเหตุ กำหนดการ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กิจกรรมภาคเช้า จัดที่ห้องประชุมโรส มัวร์ กิจกรรมภาคบ่าย จัดที่ลานเอนกประสงค์บริเวณอาคารนอนเรือนชาย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ชีวิตใต้ทะเล Bangkok Ocean in Motion Film Festival 2018

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ชีวิตใต้ทะเล   Bangkok Ocean in Motion Film Festival 2018  

  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ   Ocean Recovery Alliance   องค์กรไม่หวังผลกำไรจากฮ่องกงและแคลิฟอร์เนียจัดเทศกาลภาพยนตร์ชีวิตใต้ทะเล   Bangkok Ocean in Motion Film Festival   เทศกาลหนังที่รวมทุกเรื่องราวใน/เหนือ/ใต้มหาสมุทรมาให้รับชมโดยไม่ต้องเปียกปอน! ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นและปานกลางให้เห็นถึงความสวยงาม พลัง ความน่าตื่นตาตื่นใจ และความสำคัญของมหาสมุทรผ่านเรื่องราวการผจญภัย การค้นหา ระบบนิเวศ วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์จะถูกนำเสนอพร้อมคำบรรยายภาษาไทย ในวันเสาร์ที่   15   ธันวาคม   2561   เวลา   13.30-15.30   น. ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับจำนวนจำกัดถึงวันที่   14   ธันวาคม   2561  เพียง   40   ท่านเท่านั้น  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านทางโทรศัพท์ภายในวันที่   14   ธันวาคม   2561 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนำทีมร่วมกับ พก. นำคนพิการ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมทางสังคม ปั่นจักรยาน "BIKE อุ่นไอรัก" ตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.

นายกสมาคมฯนำทีมร่วมกับ พก. นำคนพิการ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมทางสังคม ปั่นจักรยาน "BIKE อุ่นไอรัก" ตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวานนี้ (9 ธ.ค. 61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำทีมผู้บริหารสมาคมคมเข้าร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก” โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานนำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก” ภายใต้การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทางสังคมได้แสดงศักยภาพและร่วมปั่นจักรยานตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และให้สังคมมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2116231998473170/

 

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7604402/#ข่าวพม

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นภายใต้กลไกการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพพิธีเปิด

เมื่อวานนี้ (7 .. 61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นภายใต้กลไกการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้บรรยายพิเศษเรื่อง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ความหวังของ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท้องถิ่นโครงการนี้จัดระหว่างระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ให้การฟังที่ดีของคุณ สร้างสิ่งดีๆ ให้คนตาบอด” ทุกการซื้อหูฟังรุ่น SE1 จาก Cambridge Audio ได้ร่วมสมทบทุน 1000 บาท ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

.

"ให้การฟังที่ดีของคุณ สร้างสิ่งดีๆ ให้คนตาบอด” ทุกการซื้อหูฟังรุ่น SE1 จาก Cambridge Audio ได้ร่วมสมทบทุน 1000 บาท ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 
พิเศษ! เฉพาะที่ : http://bit.ly/2TWU6Ru  เท่านั้น
 
หูฟัง Cambridge Audio รุ่น SE1 เป็นหูฟัง In-Ear ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบางานออกแบบเน้นความเรียบง่าย มาพร้อมไมโครโฟนในตัว ซึ่งนอกจากจะเอาไว้ควบคุมเพลงแล้ว ยังสามารถสลับไปใช้รับสายโทรเข้าได้โดยไม่ต้องหยิบมือถือออกมาให้เสียเวลา ตัวอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุ เบอริลเลียมไดร์เวอร์ คุณภาพดี ขณะที่พลังเสียงก็ยดเยี่ยมไม่เบาเสียงใส เบสแน่น ให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยมครบทุกมิติ ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยการบอกต่อ
 
Review สินค้า
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
 
#สร้างโอกาสด้วยเสียงเพลง #เซ็นทรัลทา #CentralTham #PowerBuy #CambridgeAudio
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้พิการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้พิการ

เมื่อวานนี้ (3 ..61)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งานวันคนพิการสากล 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำและนวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล เชิญเที่ยวงาน 3-4 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพเปิดงานวันคนพิการ

งานวันคนพิการสากล 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำและนวัตกรรมเพื่อคนทั้งมวล  เชิญเที่ยวงาน 3-4 ..นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

วันนี้ (3 .. 61) เวลา 10.00 . ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้แนวคิดการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล  อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2105345179561852/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เสวนาเรื่อง คนพิการกับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

.

วันนี้(30 ..61)นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง คนพิการกับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนพิการและสื่อ ทั้งในมิติของการเข้าถึง การมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และการคุ้มครองการละเมิดในงานสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 . อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า