คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

รูป

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

วันนี้ (28 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดแผนไทยของคนตาบอด ตามกฏหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

รูป

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

 
วันนี้ (26 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานรับมอบเงินงานคอนเสิร์ต “Gift From Blind” คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้พิการทางสายตา จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (16 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนวดคนตาบอด จังหวัดเชียงราย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 5705-234
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปางอย่างเป็นทางการแล้ว

รูป

วันนี้(14 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง และรองผู้ว่าฯได้มาเป็นเกียรติร่วมงาน โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะมาให้การต้อนรับ ในงานมีคอนเสิร์ตมอบความรักอันสดใสจากใจรวงทอง ทองลั่นธม มาร้องเพลงขับกล่อมให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

รูป

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

วันนี้(8 ก.พ.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 213-216  อาคาร2 รัฐสภานายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาชิก สปท. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” คณะกลไกการมีส่วนร่วม เป็นการประชุมพิเศษ เชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีกำหนดการประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 213-216 
โดยเริ่มตั้งแต่
09.00 น. ลงทะเบียน เดินชมนิทรรศการ 
09.15-09.30 น. ประธาน กล่าวต้อนรับ (กระบวนการ CHECK IN)
09.30-09.45 น. เลขาคณะอนุฯ สรุป สาระการประชุมที่ผ่านมา 
10.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย  โจทย์ที่ ๑ ค้นหากลไกการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาในระดับพื้นที่ (จังหวัด)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
1200-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (จับคู่พูดคุย) 
13.30-14.00 น. สะท้อนสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา 
14.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มค้นหา แนวทางการขยายผลสู่กลไกการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ระดับชาติ)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
15.30-16.00 น. กระบวนการ CHECK OUT
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯร่วมศึกษาแนวทางการเกษตรศาสตร์พระราชา

รูป

วันนี้(3 ก.พ.60) เมื่อเวลา 19.30 น. ณ บ้านนาเรียง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” เดินทางไปที่ดูงานกันที่บ้านนาเรียงเพื่อติดตามงานการสืบสานศาสตร์พระราชาของชาวบ้านที่นั่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับทรูหาแนวทางอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

รูป

วันนี้(2 ก.พ.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรขั่น ประชุมหารือแนวทางการทำงาน การจ้างงานตามมาตรา 33 มาตรา 35 และ S2S ร่วมกัน ในการครั้งนี้มีแนวทางการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนพิการทางการเห็นด้วย ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า