คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯจัดสัมมนาศูนย์บริการคนพิการและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 19

รูป

วันนี้ (25 เม.ย.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนา ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวืตคนตาบอด:ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 19  นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานหลังจากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่บุคคลที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด 

        บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่องภายในมีซุ้มและร้านค้าต่างๆร่วมแสดงนิทรรศการที่เป็นฝีมือและผลผลิตที่มาจากคนตาบอดทั่วประเทศมาจำหน่ายภายในงาน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัมมนา“Social Enterprise…โอกาสและความท้าทาย ในบริบทไทยและ AEC”

รูป

วันนี้ (24 มี.ค.59)เมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กทม. มีการสัมมนาเรื่อง “Social Enterprise…โอกาสและความท้าทาย ในบริบทไทยและ AEC” ​​โดย คุณวินัย  พวงบุบผา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธกส. ,ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation and CSR และ ManagerOnline ,ดร.ศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ Senior Advisor บริษัท เอเคเอ็น จำกัด ,คุณต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภา    ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในครั้งนี้จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันปฎิรูปประเทศไทย 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สภาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล

วันที่ (๒๓ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)   เป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน ๕๕๐ คน

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มณเทียร ผู้นำคนตาบอดก้าวมาสู่ประธานสภาคนพิการฯ

มณเทียร ผู้นำคนตาบอดก้าวมาสู่ประธานสภาคนพิการฯ

วันนี้ (20 มี.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟรายเดย์ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๙)  ได้พิจารณาญัตติยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการปี ๒๕๕๙และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และในครั้งนี้ได้ อาจารย์มณเทียร บุญตัน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนใหม่

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”

วันนี้ (19 มี.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟรายเดย์  มีการสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”  โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการสัมมนา

        หลังจากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดย นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อมามีการบรรยายพิเศษโดยนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

        เมื่อเวลา 11.00 น. ได้มีการอภิปราย เรื่อง “บทบาทขององค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” วิทยากรโดยนายอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , นายต่อพงศ์   เสลานนท์  อุปนายกคนที่ ๑  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ  ดิษเทศ อุปนายกคนที่ ๔ ,ดำเนินรายการโดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์  อุปนายกคนที่ ๓

        เมื่อเวลา 11.00 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างต้นแบบอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด” วิทยากรโดย  ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

       ในการสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”  จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๔  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯและคณะเยี่ยมเยื่อนการเรียนการสอนการนวดพิษณุโลก

วันนี้ (18 มี.ค.59)เมื่อเวลา 10.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯและคณะได้มาเยี่ยมเยือนสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลกและดูการฝึกอบรมการเรียนการนวดของคนตาบอด

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม กพช.ครั้งที่1/59

วันนี้(9 มี.ค.59) เวลา 13.30 น.พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่๑/ ๒๕๕๙ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุม ณ.ทำเนียบรัฐบาล

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปรับทัศนคติใหม่! "คนตาบอด" ไม่ใช่ภาระ พร้อมเป็นคนสร้างสีสันให้สังคม

ปรับทัศนคติใหม่! "คนตาบอด" ไม่ใช่ภาระ พร้อมเป็นคนสร้างสีสันให้สังคม 

75 ปีที่รอคอย กับกฎหมายควบคุมการขอทานที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจาก สนช. การใช้กฎหมายจัดระเบียบขอทาน รับรองอาชีพวณิพก จะช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้ได้จริงหรือไม่  ดูย้อนหลังได้ที่นี่

http://www.pptvthailand.com/programs/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/62722

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมพบปะหารือกับผู้ว่าเชียงราย

วันนี้(4 มี.ค. 59)เมื่อเวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   นำโดยนาย อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการ,นาย วิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง ,พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมาธิการและที่ปรึกษา ,พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล โฆษกรรมาธิการ ,พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล กรรมาธิการและที่ปรึกษา ,พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษา ,นาย ศิริชัย ไม้งาม เลขานุการกรรมาธิการ ,นาย ต่อพงศ์ เสลานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ และคณะทำงานได้พบปะหารือและรับฟังประเด็นปัญหาด้านสังคม แรงงานและการคุ้มครองผู้บริโภคจากว่าราชการจังหวัดเชียงราย(นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์)

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซี่ยนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซี่ยนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

             ด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นระยะเวลา 3 ปี แทนผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กของไทยคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 เมษายน 2559 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดกว้าง และมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  
 
              โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและติดตามข่าวและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้จากเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า