คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (5 ธ.ค. 59) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ศูนย์อบรมนวดคนตาบอด จังหวัดภูเก็ต นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 8305-276 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนำทีมลงพื้นที่ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รูป

วันนี้ (17 พ.ย.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง ‘ทฤษฎีใหม่’ สร้างชีวิตพอเพียง 

 
ทฤษฎีใหม่’ คือ ตัวอย่างหรือแนวทางในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพราะทฤษฎีใหม่ คือการเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่มีความพอดี มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีที่ง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย พอมีพอใช้อย่างไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นเอง
 
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้ มาเป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ  เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัว ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร  รำ  และปลายข้าว จากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ และการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมนำคณะถวายบังคมพระบรมศพ

รูป

วันนี้ (11 พ.ย.59) เมื่อเวลา 04.30 น. ณ พระบรมมหาราชวัง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษาสมาชิกเจ้าหน้าที่และคณะผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯได้มาบรรยายพิเศษ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา

รูป

วันนี้ (2 พ.ย.59) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องประชุมรัชโยธิน โรงแรม เดอะบาซาร์ (The Bazaar Hotel Bangkok) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเสียงบรรยายภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่10/2559

รูป

วันนี้(27 ต.ค. 59)เมื่อเวลา 10.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

รูป

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯเป็นประยานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามกฏหมายใหม่

รูป

วันนี้ (18 ก.ย. 59) เมื่อเวลา 1.30 น. ณโรงแรมเมาท์ เทนบีชพัทยา นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานกล่าวปิดงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามกฏหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนั่งเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิกา

รูป

วันนี้(30 ส.ค. 59) นายต่อพงศ์  เสลานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

        ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับผู้พิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย เสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รมว.พม.เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง “S2S

รูป

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง “S2S สตูดิโอ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพให้กับศิลปิน S2S โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์การทำผลงานเพลง รวมถึงเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมดนตรีของศิลปินตาบอด พร้อมให้กำลังใจศิลปิน S2S ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รมว.พม.ร่วมกับสมาคมฯเปิดตัวมิวสิคเพลง

รูป

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวและ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ได้เปิดตัวมิวสิควีดิโอเพลง “กำลังใจ” ซึ่งบทเพลงดังกล่าวขับร้องโดยศิลปินจากโครงการ From Street to Stars หรือ S2S มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกคน โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี พก.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตัวแทนศิลปิน S2S และนายฤทธิพร อินสว่าง เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง “กำลังใจ” เข้าร่วมงาน และดารานักร้องศิลปินและค่ายเพลงต่างๆอีกมากมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า