คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (16 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนวดคนตาบอด จังหวัดเชียงราย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 5705-234
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปางอย่างเป็นทางการแล้ว

รูป

วันนี้(14 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง และรองผู้ว่าฯได้มาเป็นเกียรติร่วมงาน โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะมาให้การต้อนรับ ในงานมีคอนเสิร์ตมอบความรักอันสดใสจากใจรวงทอง ทองลั่นธม มาร้องเพลงขับกล่อมให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

รูป

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

วันนี้(8 ก.พ.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 213-216  อาคาร2 รัฐสภานายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาชิก สปท. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” คณะกลไกการมีส่วนร่วม เป็นการประชุมพิเศษ เชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีกำหนดการประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 213-216 
โดยเริ่มตั้งแต่
09.00 น. ลงทะเบียน เดินชมนิทรรศการ 
09.15-09.30 น. ประธาน กล่าวต้อนรับ (กระบวนการ CHECK IN)
09.30-09.45 น. เลขาคณะอนุฯ สรุป สาระการประชุมที่ผ่านมา 
10.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย  โจทย์ที่ ๑ ค้นหากลไกการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาในระดับพื้นที่ (จังหวัด)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
1200-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (จับคู่พูดคุย) 
13.30-14.00 น. สะท้อนสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา 
14.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มค้นหา แนวทางการขยายผลสู่กลไกการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ระดับชาติ)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
15.30-16.00 น. กระบวนการ CHECK OUT
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯร่วมศึกษาแนวทางการเกษตรศาสตร์พระราชา

รูป

วันนี้(3 ก.พ.60) เมื่อเวลา 19.30 น. ณ บ้านนาเรียง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” เดินทางไปที่ดูงานกันที่บ้านนาเรียงเพื่อติดตามงานการสืบสานศาสตร์พระราชาของชาวบ้านที่นั่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับทรูหาแนวทางอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

รูป

วันนี้(2 ก.พ.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรขั่น ประชุมหารือแนวทางการทำงาน การจ้างงานตามมาตรา 33 มาตรา 35 และ S2S ร่วมกัน ในการครั้งนี้มีแนวทางการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนพิการทางการเห็นด้วย ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้''

23 ม.ค 60 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ รับมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้'' จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย คุณต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรขั่น โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1,074,100 บาท เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเฉพาะผู้พิการที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดฯร่วมกับ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ปลูกต้นไม้ 890 ต้น และบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

รูป

สมาคมคนตาบอดฯร่วมกับ กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ปลูกต้นไม้ 890 ต้น และบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

        
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในงาน กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อปลูกต้นไม้ 890 ต้น โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวเปิดงาน มีผู้บริหาร พนักงาน กฟผ. ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างคับคั่ง ณ สวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนำทีมเข้าพบ รมต.พม.

รูป

วันนี้ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น.  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

 
​จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 394,509 ครัวเรือน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค
 
                    สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไป มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 305-307
 
​อนึ่ง สมาคมฯ โดยสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสยภัยภาคใต้” จัดแสดงบริเวณอาคาร    ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก และบริเวณอาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค. 59) เมื่อเวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 8405-279
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า