คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่ 001/2560 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

 
​จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 394,509 ครัวเรือน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสมาคมฯ มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค
 
                    สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเงิน สิ่งของจำที่เป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไป มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา 11 สาขา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ผ้าป่า 70 พรรษา) เลขที่ 007-1-28081-2 หรือผู้ที่ประสงค์นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่ 007-0-04410-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 305-307
 
​อนึ่ง สมาคมฯ โดยสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสยภัยภาคใต้” จัดแสดงบริเวณอาคาร    ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก และบริเวณอาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค. 59) เมื่อเวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 8405-279
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (5 ธ.ค. 59) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ศูนย์อบรมนวดคนตาบอด จังหวัดภูเก็ต นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 8305-276 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯนำทีมลงพื้นที่ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รูป

วันนี้ (17 พ.ย.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง ‘ทฤษฎีใหม่’ สร้างชีวิตพอเพียง 

 
ทฤษฎีใหม่’ คือ ตัวอย่างหรือแนวทางในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพราะทฤษฎีใหม่ คือการเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่มีความพอดี มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีที่ง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย พอมีพอใช้อย่างไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นเอง
 
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้ มาเป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ  เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัว ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร  รำ  และปลายข้าว จากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ และการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมนำคณะถวายบังคมพระบรมศพ

รูป

วันนี้ (11 พ.ย.59) เมื่อเวลา 04.30 น. ณ พระบรมมหาราชวัง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษาสมาชิกเจ้าหน้าที่และคณะผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯได้มาบรรยายพิเศษ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา

รูป

วันนี้ (2 พ.ย.59) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องประชุมรัชโยธิน โรงแรม เดอะบาซาร์ (The Bazaar Hotel Bangkok) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ กสทช. กับการส่งเสริมและพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ หนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเสียงบรรยายภาพในประเทศไทย : ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่10/2559

รูป

วันนี้(27 ต.ค. 59)เมื่อเวลา 10.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม 401 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

รูป

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯเป็นประยานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามกฏหมายใหม่

รูป

วันนี้ (18 ก.ย. 59) เมื่อเวลา 1.30 น. ณโรงแรมเมาท์ เทนบีชพัทยา นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานกล่าวปิดงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามกฏหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า