คุณอยู่ที่นี่

อีกหนึ่งแรงมือและแรงใจ คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยคนตาบอดพัฒนาฝีมือด้านดนตรี

.

อีกหนึ่งแรงมือและแรงใจ คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยคนตาบอดพัฒนาฝีมือด้านดนตรี

ขอขอบคุณบริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด ,บริษัท เคน แมกซ์(ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ยางโอตานิ จำกัด และคุณสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย ร่วมสมทบทุนสร้างห้องอัดเสียงเป็นจำนวนเงิน 817,685 บาท ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักร้องนักดนตรีคนตาบอด
           ทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้พิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการ ด้วยการช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อที่จะเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
 
            หากท่านอยากฟังเพลงใหม่ที่กำลังเขียนขึ้นด้วยความปิติหรีอประสงค์จะสนับสนุนให้เหล่าศิลปินไม้เท้าขาวทำผลงานดี ๆ ต่อไป
1.บริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 030-3-66111-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย โครงการ S2S Fly High ข้อมูลเพิ่มเติม www.s2sflyhigh.com 
 
2. การขอรับใบเสร็จ ส่งใบสลิบการโอนเงิน ส่งใบสลิบการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการระบุในใบเสร็จ มาที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ S2S Fly High คุณ ชนันรัตน์ เลิศเดชวรพัฒน์ (รี)
T. 092 545 4269  E. chanunrat.ree@gmail.com  Line ID: s2sflyhigh
 
3. การออกใบเสร็จ
เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการ 
*หากท่านได้บริจาคแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื่อให้เราได้รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนไว้ติดที่ห้องบันทึกเสียงแห่งใหม่
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2561

.

เมื่อวานนี้(12 ..61) เวลา 10.00 . สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2561

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คนพิการร้องศาลปกครองกลาง กรณี กทม.ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

.

คนพิการร้องศาลปกครองกลาง กรณี กทม.ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2558 ล่าช้า เรียกค่าเสียหาย ประมาณ 148 ล้านบาท

วันนี้ (9 ..) ที่สำนักงานศาลปกครอง .แจ้งวัฒนะ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ นำสมาชิกสภาคนพิการฯ และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนต้องขึ้นได้ จำนวน 430 คน พร้อมทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาละเมิดสิทธิไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่สั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 จึงมาขอให้ศาลสั่งให้ กทม.ชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่คนพิการ ที่เป็นผู้ฟ้องคดีทั้ง 430 คน ละ 1,000 บาท/วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 หลังจากครบกำหนดที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงินรวมประมาณ 148  ล้านบาท และขอให้ศาลสั่งบังคับคดีให้ กทม.ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562”

-

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” มุ่งหวังให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน และบูรณาการงานอย่างแน่นแฟ้นแก่องค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

วันนี้(อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 )เมื่อเวลา 08.30 . โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้แทนองค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 จากนั้น เวลา 10.30 . นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 18 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีต่อกองทุนฯ และที่มีต่อกองทุนฯ อื่นๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" โดยมีนายนายจำนงค์ เกษรพรม กรรมการและเหรัญญิก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น จำนวน 430 คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คาดเริ่มจำหน่ายสลากฯรวมชุดงวดแรก 16 ก.ค. หลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ

คาดเริ่มจำหน่ายสลากฯรวมชุดงวดแรก 16 ก.ค. หลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ แล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสลากกิน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

-

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

การประชุมสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับโดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกล่าวเปิดงานโดย คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เล่นเพลงอีแซวต้อนรับสมาชิกคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย  ภายใต้การพัฒนากระแสหลักจากความเหลื่อมล้ำ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน’’ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ
และมอบรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2018 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการร้านค้าของคนตาบอดอีกมากมาย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

.

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

วันนี้(21เม.ย.61)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัคร  ในโครงการสัมมนาระดับชาติด้านคนตาบอด เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยภายใต้การพัฒนากระแสหลัก : จากความเหลื่อมล้ำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยอาสาสมัครจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความท้าทายของคนตาบอดชาวอิสานในการพัฒนาเกษตร

.

วันนี้(9เม.ย.61)เมื่อเวลา 13.00 น. ณโรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน   .ในเมือง  .เมือง  .ขอนแก่น นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษเรื่อง : การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยแลนด์4.0โอกาสและความท้าทายของคนตาบอดชาวอีสานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนตาบอดชาวอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากความเข้มแข็งขององค์กรสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

.

"เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เรียกว่า เบรลล์บล็อก (Braille Block) แผ่นปูพื้นนำทางที่ถูกติดตั้งบนทางเท้าทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามการก่อสร้างที่ขาดความรู้ความเอาใจใส่ รวมถึงความไร้มืออาชีพกำลังเปลี่ยนแปลงความสะดวกและความเสมอภาคในการใช้สอยพื้นที่ของคนพิการไปสู่อันตราย

อ่านต่อได้ที่ https://www.posttoday.com/social/general/546846

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า