คุณอยู่ที่นี่

PAKJITPAKJAI – Sachiko Cloth Embroidery Project - New Alternative Career for the Blind in Thailand

 PAKJITPAKJAI – Sachiko Cloth Embroidery Project - New Alternative Career for the Blind in Thailand

Thipyaporn Khempila writes,
 
"Pakjitpakjai" project is a Sachiko cloth embroidery project by the blind; Sachiko is a traditional Japanese style of cloth embroidery. The training of this project is supported by Thailand Association of the Blind (TAV) and Thailand Association of Blind for the branch of the Northern Region altogether with Misses Wandee Santiwuthamethee and Auntie Panoo teacher of Sewing Studio in Chiang Mai. For the early time of the project, Pakjitpakjai was begun training the first blind group of six people at the Association of the Blind in Chiang Mai province in June 3, 2018. Within this first group of blind embroidery makers, they are local or living on the mountains of the northern provinc of Thailand. This project is planned to expand the training for the blind throughout the country and aims to be a new career for the blind in Thailand.
This project is considered as a social enterprise which is not only to sale products made by the blind but also raise up level of potential skill and value of the products. The products striped Sachiko embroidery on products with a variety of patterns as geometric patterns; square, triangle and circle etc.
In Thailand, if we talk about the issue of careers for the blind, we probably have the answer in just a few careers; lottery sailors, singers, or Thai massagers. According to the statistics of the Association of the Blind in Thailand in October 2018, the blind people who have their own occupation is currently accounted for only 20% of the blind around the country.
Nowadays, Pakjitpakjai project has more than 40 blind makers of Sachiko embroidery. TAB is stillThere continuing to train the blind to become Sachiko embroidery makers in Chiang Mai and will also have a plan to expand this project into Bangkok,Thailand. For the section of products, there are a variety of products striped with Sachiko embroidery pattern such as scarfs, bags, key chain, home decorating products, coasters for glasses and so on. All handmade products made by blind embroidery makers in Pakjitpakjai project are launched to sale through Facebook Page “Pakjitpakjai”
 
PAKJUTPAKJAI in the Rehabilitation International Asia & Pacific Region Conference
The Thailand Association of the Blind (TAB) and Pakjitpakjai project participated in the Rehabilitation International Asia & Pacific Region Conference organized in Macao on 26th-28th June 2019 with other representatives from the blind people organizations in the Asia and Pacific region.
In this conference, TAB representatives were on the stage to present background and movements of occupations for the blind in Thailand, they also presented to other participants from many countries Pakjutpakjai project; Sachiko closth embroidery project for Thai blind people. Furthermore, TAB organized the booth in the exhibition within this conference to show and purchase products striped with Sachiko embroidery style. Definitely, all products were striped Sachiko embroidery pattern by the blind trained in Pakjitpakjai project such as scarfs, bags, hair accessories, bracelets and so on. This is the first time that Pakjitpakjai products were launched in the international country. Moreover, Pakjitpakjai products got feedback very well from visitors and other participants. All products were sold out, it seems to be a very good signal of the Pakjitpakjai journey toward international field.
Furthermore, Pakjitpakjai team also has other opportunities to show and sale their products on booth such as the 34th ASEAN Summit in Bangkok, International Disability’s Day at Thai parliament and National Father’s Day Exhibition at Sanam Luang field in Bangkok on December 5, 2019 etc. Likewise, representatives of Pakjitpakjai team gave a souvenir bag embroidered with dauphine figure to Paweensuda Drouin, miss Thailand universe 2019, in order to encourage her mind before participating in Miss Universe 2019 contest in USA.
If you would like to have more information or purchase Pakjitpakjai products, please visit Facebook Page - https://www.facebook.com/Pakjitpakjai-309069069835625/?__tn__=kC-R&eid=A...

Conference of “the Implementation of ASEAN Enabling Masterplan - Sustainable Development and Inclusive Society for All

Conference of “the Implementation of ASEAN Enabling Masterplan - Sustainable Development and Inclusive Society for All

Thipyaporn Khempila writes
 
On September 9, 2019, Thailand Association of the Blind (TAB) organized the conference on the Implementation of the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand, at Grand Tower Inn, Bangkok, Thailand.
 
By the main point of leaving no one behind, the conference had objectives to disseminate the ASEAN Enabling masterplan 2025 and to build awareness for all sectors in Thai society to understand and recognize the important issues of the rights to Persons with disabilities. It’s also dealing with empowerment in the ASEAN community towards the mainstream and equality.
Moreover, this conference aimed to motivate the participation of relevant sectors in the implementation of the masterplan and to lead to increased capacity and cooperation in order to transforming the rights of ASEAN disability population.
The conference consisted of
Keynote speech on "Implementation of the ASEAN Enabling masterplan in Thailand”               by Dr. Seree Nonthasoot, Senior Executive Vice President of the Institute for Research and Development for Public Enterprises, and a former representative of Thailand in the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.
Keynote speech on "Expectations of Persons with disabilities to Drive the ASEAN Enabling Masterplan of the Legislative Assembly" by Mr. Monthian Buntan, Senator
Keynote speech on “Mainstreaming of the ASEAN Enabling Masterplan with the government policies” By Dr. Anusaree Tubsuwan, member of the House of Representatives.
And there were TAB representatives who joint and participated in sharing knowledge for the sessions.
Correspondingly, the plenary session on “Advocacy and Implementation of ASEAN Enabling Masterplan” was organized and presented by representatives from government agencies, including the Ministry of Development and Human Security, Ministry of Education, Ministry of Transport and the Ministry of Finance. Furthermore, the representative of AGENDA from Indonesia joint and observed the conference as well.
All sessions were built to implement the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand. to drive true participation of Thai persons with disabilities in order to achieve the set goals of all 3 pillars, which are ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community.
On this occasion, the signing ceremony of the policy platform occurred for confirming and supporting the implementation of the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand.
 
Regarding to the ASEAN Enabling Master Plan, Thailand Association of the Blind collaborating with other stakeholders is willing to take part in driving a peaceful, secure, stable and sustainable ASEAN community. It’s for developing the quality of life of all Thais with disabilities including blind and partially sighted persons, to live as no one left behind.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

 
เคยสงสัยกันไหมว่า เจ้าเบรลล์บล็อก (Braille Block) หรือพื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้าที่คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลก ใช้ในการนำทาง เพื่อเดินตามเจ้าสิ่งนี้จากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนั้น มีที่มาที่ไปยังไงกันน?ะ
ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเบรลล์บล็อกบนทางเท้า เพื่อนำทางคนตาบอดจนเป็นที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วโลกนั้นคือ เซอิจิ มิยาเกะ(Seiichi Miyake) นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งปรารถนาจะช่วยเพื่อนสนิทของเขา ให้สามารถเดินทางและใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคนนี้เองที่เป็นผู้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ ไม่เพียงแค่เพื่อนของมิยาเกะเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลกก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเขาด้วยเช่นกัน
ในปี ค.ศ.1965 หรือ พ.ศ.2508 มิยาเกะใช้เงินของตัวเองในการประดิษฐ์บล็อกต่างสัมผัส (หรือที่รู้จักในนามเท็นจิ บล็อก Tenji Block) เพื่อช่วยเพื่อนของเขาที่กำลังประสบปัญหาความบกพร่องทางการเห็น โดยบล็อกดังกล่าว จะมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือมีจุดและมีเส้นยาวกำกับ ประเภทแรกที่เป็นบล็อคที่มีจุดนั้น จะช่วยเตือนให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังจะเข้าใกล้จุดอันตราย ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดิน และสามารถพบได้บ่อยบริเวณขอบของทางข้ามต่างๆ และชานชาลาทางรถไฟ ส่วนบล็อกที่เป็นเส้นแนวยาวนั้น จะทำให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางตรงที่ปลอดภัย
นอกจากจะรับรู้พื้นผิวของกระเบื้องต่างสัมผัสด้วยการใช้ไม้เท้าขาวแล้ว คนตาบอดยังสามารถใช้พื้นผิวต่างสัมผัสนี้ ร่วมกับการช่วยเหลือจากสุนัขนำทาง หรือแม้แต่การรับสัมผัสโดยตรงด้วยตัวเองจากรองเท้าของตัวเอง ในระหว่างเดินไปตามเส้นทางดังกล่าวได้อีกด้วย
สิ่งประดิษฐ์ของมิยาเกะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกบนถนนใกล้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ในเมืองโอกิยามา (Okayama) ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2510 (ปี ค.ศ.1967) การใช้งานบล็อกหรือพื้นผิวต่างสัมผัสจากฝีมือการประดิษฐคิดค้นของมิยาเกะ ก็ค่อยๆแพร่หลายออกไปจนเป็นที่รู้จัก ก่อนที่บล็อกต่างสัมผัสนี้และตัวช่วยนำทางด้วยเสียงจะถูกบังคับใช้ในการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น (the Japanese National Railways) ในทศวรรษต่อมา ตั้งแต่นั้น พื้นผิวต่างสัมผัสหรือที่คนไทยเราเรียกว่าเบรลล์บล็อกนั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
โดยเมื่อต้นปีนี้ ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา Doodles Art บนหน้าเว็บเซิร์จ เอ็นจินระดับโลกอย่าง Google ก็ได้แสดงโลโก้ Google ที่ออกแบบให้คล้ายกับบล็อกต่างสัมผัสของมิยาเกะ ในลักษณะนูนขึ้นมากับพื้นหลังสีเหลืองที่คุ้นเคยอีกด้วย
 
แปลและเรียบเรียงจาก : East Wind ฉบับที่ 27 จากสหภาพคนตาบอดโลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union – Asia Pacific: WBUAP)
 
ผู้แปล น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับพี่น้องตาบอดทุกท่าน

ข่าวดีสำหรับพี่น้องตาบอดทุกท่าน 

 
ทรูมูฟ เอช ออกแพ็กเกจรายเดือนใหม่ Ability1 เพื่อพี่น้องตาบอดโดยเฉพาะ 
 
ให้สามารถโทรได้ไม่จำกัดทุกเครือข่าย และใช้เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 2Mbps. ส่ง SMS ได้ 50 ข้อความ ส่ง MMS ได้ 50 ข้อความ ค่าบริการรายเดือนเพียง 100 บาท 
 
หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครแพ็กเกจได้ที่ทรูช้อปทุกสาขา โดยจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารไปที่ทรูช้อป ดังนี้
1.บัตรประชาชน
2.บัตรประจำตัวคนพิการประเภทการมองเห็น
 
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของท่านและพนักงาน ในการแจ้งความประสงค์สมัครแพ็กเกจ Ability 1 
 
ท่านอาจให้ผู้ดูแลคนตาบอดช่วยกรอกเอกสารจากลิงค์ดาวน์โหลดที่แนบมานี้ แล้วพิมพ์เป็นเอกสารไปที่ทรูช้อปในวันที่ท่านไปสมัครแพ็กเกจด้วยครับ
 
Link ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครแพ็กเกจ Ability1 : 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

.

บัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับคนพิการ และผู้ที่ดูแลคนพิการทุกคน ถ้าเตรียมเอกสารในการทำบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถไปทำได้ที่ 

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เบอร์ติดต่อ 02-354-3388 ต่อ 701

2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เบอร์โทร 03-438-8700 ต่อ 3115

3. โรงพยาบาลสิรินธร เบอร์โทร 02-328-6901 ต่อ 10147

4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เบอร์โทร 02-405-0901 ต่อ 120

5. โรงพยาบาลพระราม 2 เบอร์โทร 02-451-4920 ต่อ 1126

6. สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต เบอร์โทร 02-248-8900 ต่อ 70533

7. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เบอร์โทร 02-517-4270 ต่อ 1203

8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เบอร์โทร 02-988-4100 ต่อ 227

9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เบอร์โทร 1415 ต่อ 3333 

ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ศาลากลางทุกจังหวัด

 

ข้อมูลจาก FB:กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE

.

พิธีเปิดงาน Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE 

วันนี้(13 มิ.ย.61)เมื่อเวลา 9.30 น.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม. อีกทั้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นัดชี้ชะตาของทั้ง2ทีมชาติ!!!! ใครจะอยู่ใครจะไป เดี๋ยวรู้เลย

.

นัดชี้ชะตาของทั้ง2ทีมชาติ!!!! ใครจะอยู่ใครจะไป เดี๋ยวรู้เลย

ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี
การเเข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงเเชมป์โลก 
กรุงมาดริด ประเทศสเปน
11.30 น. เวลาท้องถิ่นสเปน
16.30 น. เวลาประเทศไทย
SportSPM ถ่ายทอดสด
.....
ตุรกีเเละไทย ยังไม่มีเเต้มในสาย A
ที่ประกอบไปด้วย 
สเปน 6 เเต้ม
โมร็อคโค 3 เเต้ม
ไทย 0 เเต้ม
ตุรกี 0 เเต้ม
นัดนี้ไทยจึงไม่มีทางเลือกมาก เว้นเเต่ต้องชนะตุรกีสถานเดียว!!
สมาคมกีฬาคนตาบอดเเห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนึ่งภาระกิจ สู่พลังใจ,หัวใจไม่ยอมแพ้ เรื่องจริงผ่านจอ 7 มิถุนายน 2561

หนึ่งภาระกิจ สู่พลังใจ,หัวใจไม่ยอมแพ้ เรื่องจริงผ่านจอ 7 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/1817629908333382/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รัฐจัดให้ฟรี ! วัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง

.

รัฐจัดให้ฟรี ! วัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 

หน้าฝนของทุกปีเป็นช่วงระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  หากคุณและคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังการติดเชื้อ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล" แบบฟรี ได้ทันที ตั้งแต่บัดนี้- 31 .. 61

          กันไว้ดีกว่าแก้..ร่างกายแย่จะไม่คุ้มกันนะครับโดย ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ

1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (>100 กก./ BMI>35 kg/m²)

         ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐและเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรสำหรับคนตาบอดและครอบครัว

.

วันนี้(24 พฤษภาคม 2561) หอประชุมเทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯและดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางจิตราวดี คำหล้ารองปลัดเทศบาลตำบลนาจารย์ โดยมีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และผู้แทนจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรสำหรับคนตาบอดและครอบครัว

         ภายในงานมีการมอบวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัว รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมครั้งนี้มีการอภิปรายเป็นคณะ  “ ในหัวข้ออาชีพเกษตรกรรมกับคนตาบอด เส้นทางสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า