คุณอยู่ที่นี่

โรงเรียนสอนคนตาบอดในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากวิกฤตกาลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ข่าวแปลจากภาษาต่างประเทศ

 
โรงเรียนสอนคนตาบอดในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากวิกฤตกาลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(Texas School for the Blind Adjusts to Protect Students, Staff from Coronavirus)
แปลโดย : ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
 
โรงเรียนสอนคนตาบอดในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขานรับนโยบายเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ในรัฐดังกล่าว ในการขยายช่วงเวลาปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิออกไปอีก เนื่องจากวิกฤตกาลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ Covid 19 ที่กำลังส่งผลกระทบกับผู้คนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้
 
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันการติดเชื้อจากนักเรียน 1 พันคนในโรงเรียนดังกล่าว เอมิลี โคลแมน (Emily Coleman) ผู้อำนวยการประจำโรงเรียนได้กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างเจลล้างมือ กระดาษเช็ดมือ รวมไปถึงมีการออกข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะมีการปิดโรงเรียน
“พวกเขาจำเป็นที่จะต้องใช้การสัมผัสมากกว่าคนทั่วไป” โคลแมนกล่าว “ดังนั้น เราเพียงแค่ต้องย้ำเตือนนักเรียนตาบอดของเราให้ล้างมือบ่อยๆ เช่นเดียวกับพวกเราทุกคน เรากำลังสัมผัสกับเชื้อโรค และเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนอีกเช่นกัน ที่เราต้องจับประตู มือจับต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ลูก ๆ ของเราทำ พวกเขานำทางโดยการใช้ไม้เท้าของพวกเขา ในสถานการณ์เฉพาะตัวเช่นนี้ สิ่งที่ต้องรักษาความสะอาดก็คือบริเวณมือจับไม้เท้าของพวกเขาด้วย”  
จากหนึ่งในมุมมองของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดเท็กซัส สิ่งที่คริสเตียน เมนโดซา (Christian Mendoza) นักเรียนคนหนึ่งทำก็คือ
“ถ้าผมอยู่ใกล้อ่างล้างมือ ถ้าผมอยู่ใกล้ห้องน้ำ ผมจะล้างมือ” เขากล่าว “แต่ถ้าผมอยู่ข้างนอก ผมจะมีขวดเจลล้างมือเล็กๆของผมเอง” 
นี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บนหนทางอันยาวไกลที่จะช่วยยับยั้งเส้นทางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้
“แรกเริ่มเลยผมมีความกังวลอยู่บ้าง” เมโดซากล่าว “แต่ตอนนี้ ผมพร้อมสำหรับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้น คุณก็รู้ใช่ไหม” 
ผู้อำนวยการโคลแมนยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการทำความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียนในช่วงหยุดเทอมฤดูใบไม้ผลินี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการติดเชื้อ Covid 19 ไม่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอีกด้วย
 
ที่มา : เว็บไซด์ spectrumlocalnews
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหภาพคนตาบอดโลกแถลง 19 ข้อเรียกร้องเพื่อคนทั้งมวล สอดรับการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 WBU Call to Action -19 Actions for an inclusive Covid-19 response

ข่าวแปลจากภาษาต่างประเทศ

 
สหภาพคนตาบอดโลกแถลง 19 ข้อเรียกร้องเพื่อคนทั้งมวล สอดรับการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
WBU Call to Action -19 Actions for an inclusive Covid-19 response
 
ข้อเรียกร้องฉบับนี้จัดทำโดยสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) องค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่เสมือนดั่งตัวแทนให้กับคนตาบอดและสายตาเลือนรางกว่า 253 ล้านคนทั่วโลก ในการนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกยังเปิดรับข้อแนะนำต่างๆ จากองค์กรคนพิการอีกหลายแห่ง และนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของคนตาบอดและสายตาเลือนรางจากหลากชาติสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของ โรค COVID 19 และการตอบสนองต่อการรับมือโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่นี้ สหภาพคนตาบอดโลก ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายในกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตินี้ ทั้งยังต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทิ้งคนพิการ ซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางไว้ข้างหลัง
 
การมีส่วนร่วมของคนทั้งมวล
1.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับ COVID 19 โดยจัดให้มีการรวมเอาคนพิการทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนราง และองค์กรตัวแทนของพวกเขา เข้ามาอยู่ในความดูแลและร่วมงานด้วย เพื่อติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของคนพิการและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ โปรแกรมและกลยุทธ์
 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานระดับประเทศให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ซึ่งหมายรวมถึงการพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ สื่อในรูปแบบที่ใช้มือสัมผัสได้ สื่อมัลติมีเดียที่เข้าถึงได้ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ตัวอักษร เสียง และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3.นอกจากนี้เราขอเรียกร้องไปถึงเครือข่ายการกระจายเสียงและสื่อมวลชนทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลและประกาศเกี่ยวกับ Covid-19 จะเป็นช่องทางการรับข่าวสาร ที่ไม่ยากต่อการเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่มีความพิการรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
 
การต่อต้านความรุนแรงในเด็กหยิงและสตรี
4.เด็กผู้หญิงและสตรีพิการเป็นผู้ตกอยู่ในข่ายความเสี่ยงอย่างสูง ในการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดนั้นมักมีความเชื่อมโยงกับความโดดเดี่ยว และการถูกทอดทิ้งจากสังคม เราขอเรียกร้องให้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชน และ หน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเพศอันมีพื้นฐานมาจากความรุนแรง ร่วมกันวางมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในเด็กหญิงและสตรี ทั้งยังหมายรวมถึงการวางรูปแบบที่เหมาะสม ในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเพศและวัยที่เปราะบาง รวมไปถึงการสนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิงตาบอดและสายตาเลือนราง อาทิ การเข้าถึงสายด่วนทางโทรศัพท์ฟรี
5.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกแห่ง สร้างความเชื่อมั่นว่า มีการจัดสรรกลไกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการชี้เป้าและแทรกแซงเพื่อป้องกันกรณีของการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความรุนแรงและการละเมิดในเด็กผู้หญิงและผู้หญิง รวมถึงเด็กผู้หญิงและผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
6.นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาที่พักที่เหมาะสม และออกมาตรการสนับสนุน ให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางที่ต้องรับมือกับการจัดการกับงานภายในบ้านประจำวัน  เช่น การดูแลเด็ก การประกอบอาหาร การดูแลบ้าน เป็นต้น
 
การรับมือในภาวะฉุกเฉิน
7.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกแห่งจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเผชิญเหตุฉุกเฉินแบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการจำเป็นของคนพิการทุกคนรวมถึงความต้องการเฉพาะของคนตาบอดและสายตาเลือนราง ที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมืองและในชนบท กลุ่มคนพื้นเมือง และคนไร้บ้าน
8.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินสร้างความเชื่อมั่นว่า แผนการตอบสนองฉุกเฉินรวมถึงโปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงินกระบวนการลงทะเบียนและแบบฟอร์มการสมัครสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินนั้น สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ที่ตาบอดและสายตาเลือนราง
9.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จัดสรรความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวที่กำลังให้การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
10.เราขอเรียกร้องให้ราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับชาติให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับคนตาบอดและสายตาเลือนราง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา เพื่อที่จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจับจ่ายสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานของแต่ละคน
11.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาการเพิ่มเงินสนับสนุนเกี่ยวกับความพิการหรือรูปแบบของเบี้ยคนพิการใดๆ ก็ตามระหว่างช่วงเวลาการแพร่ระบาด COVID 19 นี้
12.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ สร้างความมั่นใจว่า คนพิการซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางจะได้รับความสำคัญในการอพยพเคลื่อนย้ายและการแจกจ่ายการสนับสนุนด้านการบรรเทาทุกข์แบบฉุกเฉินและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
ร้านค้าและของใช้ภายในบ้าน
13.เราขอเรียกร้องให้กลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงซัพพลายเออร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยา และธุรกิจที่จำเป็นอื่น ๆ ให้คำมั่นว่า คนตาบอดและสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงบริการการช็อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เรายังขอแนะนำให้คนพิการต้องได้รับความสำคัญในการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ เราขอแนะนำให้ภาคธุรกิจดังกล่าว เปิดสายด่วนพิเศษ ที่คนพิการสามารถโทรและสั่งซื้อสินค้าของภาคธุรกิจหรือห้างร้านนั้นๆ ได้
14.เราขอแนะนำให้ธุรกิจห้างร้านต่างๆ จัดสรรชั่วโมงพิเศษสำหรับลูกค้าตาบอดและสายตาเลือนราง รวมไปถึงลูกค้าพิการท่านอื่นๆ ด้วย
15.ในกรณีที่เป็นการไปซื้อสินค้าโดยตรงที่ห้างร้าน สำหรับสถานที่ในการซื้อสินค้า  เราขอแนะนำให้มีผู้ช่วยเหลือลูกค้าพิการทางการเห็น โดยมีการรักษาระยะห่าง (social distance) และให้คำแนะนำด้วยวาจาในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการซื้อสินค้า
 
การศึกษา
16.เราขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการในทุกประเทศจัดสรรระบบการเรียนออนไลน์ ที่ทุกคนรวมทั้งนักเรียนตาบอดและสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงได้ และสร้างความมั่นใจว่า พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กตาบอดหรือสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงแบบเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อว่าพวกเขาจะได้สามารถจัดหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ในความดูแลของตนได้
 
สุขภาพ
17.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้อยู่ในข่ายความรับผิดชอบด้านสุคภาพ จัดให้มีอุปกรณ์และการให้บริการทางสุขภาพที่เข้าถึงได้ เพื่อคนพิการทั้งหลายรวมไปถึงคนตาบอดและสายตาเลือนราง จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
 
การจ้างงาน
18.เราขอแนะนำให้รัฐบาล ภาคเอกชน รวมไปถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดการที่พักอย่างเหมาะสมสำหรับคนพิการที่ต้องทำงานจากบ้าน (Working from Home)
19.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติจัดหาสิ่งจูงใจพิเศษให้กับนายจ้างเพื่อค้ำจุนพนักงานโดยเฉพาะคนพิการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน
 
 
ทั้งนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องผลในทางปฏิบัติ และยังคงรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสมาชิกและพันธมิตรขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID 19 นี้
 
ที่มา: เว็บไซด์สหภาพคนตาบอดโลก (worldblindunion) 
 
ผู้แปล: น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Thailand and International Braille Reading and Writing Contest in 2020

Thailand and International Braille Reading and Writing Contest in 2020

 
Thipyaporn Khempila writes,
 
From 17th to 18th January 2020, The Promotion and Development of Braille Usage Fund gathered by Ratchasuda College, Mahidol University, Thailand Association of the Blind (TAB), Foundation for the Blind in Thailand, the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) and other organizations organized the 25th National Braille Reading and Writing Contest and the 7th Thailand and International Braille Reading and Writing Contest at the Ratchasuda College, Mahidol University in Nakorn Phathom province, Thailand.
 
The 25th National Braille Reading and Writing Contest
It was organized on January 17,2020, there were various types of braille competition as follows;
1.Braille Writing – Thai, English and Mathematic codes categories
2.Braille reading – individuals, teams and sighted people categories.
 
In terms of braille writing, it’s compulsory to compete with Thai language grade 1, English grade 1 and mathematic code in Nemeth system for non-sighted contestants with their own 4-row-slate and stylus. For sighted contestants, they had to use Thai language grade 1, English language grade 2 and mathematic code in Nemeth system with using their own Perkins brailler.
In the case of braille reading, contestants in both Thai and English language reading categories had to read out loud the article in 3 minutes. This year, the winner, 1st and 2nd runners from the braille English reading were automatically passed to join braille reading contest in an international level provided in the 2nd day of the contest. Additionally, other Thai blind people who were upper that 15 years old could also compete in this international level of braille reading contest as well. For team reading, contestants in both Thai and English languages categories were provided to be 4 levels; 1.) primary, 2.) secondary and high school, 3.) undergraduate and 4.) other people levels.
 
“Ta Hai Arn” – Challenge to Read Contest
This year, braille marathon reading contest was changed to be the "challenge to read" competition instead. Around one month before the contest, contestants applied for this category must read the braille text received from the committee on Facebook Live. The committees would also evaluate the consistency and the quality of the contestants and announced the prizes on the day of the event.
 
The 7th Thailand international Braille Reading and Writing Contest
This international session  was held on January 18, 2020 (the 2nd day of the contest). There were 2 categories of contest consisting of  below and above 25 year-old categories.
This international Braille reading and writing contest widely opened challenging opportunity to any representatives from all foreign countries and Thailand in order to apply for this part. This year, there were 21 representatives from Laos, the Philippines, Malaysia, Vietnam and Thailand to participate in this contest provided to be on below and above 25-year-old categories of braille reading and writing contest.
For the below 25-year-old category of Braille writing international part, the winner was a representative from Vietnam. The winner of the above 25-year-old category for Braille writing international part was a representative from the Philippines.
For Braille reading international category, the first 3 prizes of below 25-year-old category were from Malaysia (winner) and the Philippines (1st and 2nd runner up). Furthermore, the first 3 prizes of above 25-year-old category were from Malaysia (winner and 1st runner up) and Thailand respectively.
Moreover, we could participate in other activities supporting the blind and visit exhibition of Braille in Thailand and other booths from other blind organizations from Thailand and also foreign countries to show and sell products and technology in daily life for the blind as well.
 
For appreciating live ambiance of the contest, please go into TAB radio Podcast in Spotify App.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันอักษรเบรลล์โลก (World Braille Day)

(WBU Statement for World Braille Day - January 2020)

 
สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันอักษรเบรลล์โลก (World Braille Day) ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่องค์การสหประชาชาติยกให้เป็นวันแห่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอักษรเบรลล์อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการสื่อสารที่สอดคล้อกับหลักการของสิทธิมนุษยชนสำหรับคนตาบอดและคนพิการทางการเห็น
ทางสหภาพคนตาบอดโลกได้ขอใช้โอกาสนี้ ในการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของอักษรเบรลล์ที่มีต่อคนตาบอดและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น รวมไปถึงรณรงค์การใช้อักษรเบรลล์ในแง่ของการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงข้องมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษา ทั้งนี้ สหภาพคนตาบอดโลกรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้อักษรเบรลล์ และความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบรลล์ โดยเฉพาะอย่างยิงโรงเรียนต่าๆ ในประเทศกำลังพัฒนา สหภาพคนตาบอดโลกมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการรู้อักษรเบรลล์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการให้ทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะถูกมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ที่มีความเต็มใจยิ่งในการศึกษาอักษรเบรลล์
ในขณะเดียวกัน สหภาพคนตาบอดโลกขอกระตุ้นเตือนประเทศต่างๆ ที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) ให้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีโดยปราศจากความลังเลใจ เพื่อรสร้งให้เกิดความมั่นใจว่า งานที่ได้รับการตีพิมพ์และหนังสือทั้งหมด จะถูกนำมาผลิตให้อยู่ในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้ รวมไปถึงการทำซ้ำออกมาในรูปแบบของอักษรเบรลล์ด้วย
ตามบทบัญญัติที่ 21 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Convention on the Rights of persons with disabilities; CRPD) บังคับให้ชาติสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป จะต้องอยู่ในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นเข้าถึงได้ เช่น อักษรเบรลล์ และในบทบัญญัติที่ 24 ตามอนุสัญญาฉบับเดียวกันนี้ ได้ระบุให้ชาติสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่า ในด้านการศึกษานั้น นักเรียน นักศึกษาตาบอดจะได้รับการศึกษาในรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น อักษรเบรลล์จากครูหรือนักการศึกษา  ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้อักษรเบรลล์อย่างลื่นไหล
ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDG) ข้อที่ 4 เรียกร้องให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในการศึกษาทุกระดับสำหรับผู้ที่มีความไม่แข็งแรง ทั้งนี้ ได้หมายรวมถึงคนพิการด้วย
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สหภาพคนตาบอดโลกสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และสนธิสัญญามาร์ราเคชที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนี้ และสร้างความมั่นใจว่า มาตรการต่างๆจะถูกดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้องที่ 4 อย่างเหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมความสำคัญของการรู้อักษรเบรลล์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ รัฐบาลต่างๆ ควรกระตุ้นบรรดาครูอาจารย์ ให้มีโอกาสในการเรียนรู้อักษรเบรลล์ และค้นหาวิธีการต่างๆสำหรับการแบ่งปันงานด้านอักษรเบรลล์ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามาร์ราเคช
 
ผู้แปล น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

80th Anniversary of Education for Thai Blind and Memorial Day of Miss Caulfield – Mother of Education for the Blind in Thailand

80th Anniversary of Education for Thai Blind and Memorial Day of Miss Caulfield – Mother of Education for the Blind in Thailand

 
Thipyaporn  Khempila writes,
 
 
 
On December 12, 2019, Thailand Association of the Blind (TAB) gathering with the Bangkok School for the Blind and Foundation for the Blind in Thailand organized the “Memorial Day of Miss Caulfield” and celebrated the 80th anniversary of the education for the blind in Thailand at the Bangkok School for the Blind, Bangkok, Thailand. For this year, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn came to be the Chairman for this celebrating occasion as well.
 
Miss Genevieve Caulfield is well known as the “Mother of Education for the Blind in Thailand”.  Miss Caulfield (born on May 8, 1888 in USA and passed away on December 12, 1972 in Thailand) is an American blind teacher who brought braille literacy to Thai blind people. In 1939, Miss Caulfield established the first school for the blind in Thailand which is right now the Bangkok school for the blind, and also created the Foundation for the Blind in Thailand. She also produced and promote all dimensions of Thai blind especially in case of the education until the last day of her life.
 
The year 2019 is the 80th anniversary of the education for the blind in Thailand. During the celebration of this memorial day, the Mass, religious ceremony, occurred as the first beginning of the day. Officials, teachers, current and graduated students and other people with and without visual impairment who work for the field of Thai blind gathered to lay bouquets of flowers at the monument of Miss Genevieve Caulfield at the Bangkok School for the Blind for paying respect to the Mother of education for the blind of this country.
 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn came to this memorial day’s event in order to be the Chairman for this celebrating occasion. The Princess also gave souvenir brooch pins to individuals, private and public sectors that have produced support and benefit to the blind in Thailand and gave the reward to Mr.Kisphong Techaplee who was the winner of the essay writing’s competition on the topic of “ 80th Year pf  Education for the Blind in Thailand – Pride of Hope for the Future.
 
Moreover, for the activities of this event, there was the stage of discussion created on the topic of “Looking toward the future for the Education of the Blind in Thailand”. This session was organized by Thai Graduate Society of the Blind (TGSB) and had 4 professional speakers and 1 moderator as follows;
 
Prof Dr.Wiriya Namsiripongpun – Lecturer of Law at Thammasat University and President of the Universal Foundation for Persons with Disabilities (speaker)
 
Mr.Torpong Selanon – Current president of the Thailand Association of the Blind (speaker)
 
Dr.Samart Rattanasakorn – Academician and specialist of the Office of the Special Education, Ministry of Education (speaker)
 
Ms.Sarocha Kittisiripan – Blind writer and master student from Chulalongkorn University (speaker) and
 
Dr.Issavara Sirirungruang – Lecturer of Ratchasuda College, Mahidol University (moderator)
 
Likewise, there were booths and exhibition organized by many organizations and persons related to the education of the blind and showing a variety of educational dimensions for the blind such as exhibition of life and works of Miss Genevieve Caulfield, demonstration of braille writing and reading, technologies for the education of the blind, demonstration of mobile application for voice recording of reading for the blind called Read for the Blind and showing audio books mobile application called TAB2Read etc.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PAKJITPAKJAI – Sachiko Cloth Embroidery Project - New Alternative Career for the Blind in Thailand

 PAKJITPAKJAI – Sachiko Cloth Embroidery Project - New Alternative Career for the Blind in Thailand

Thipyaporn Khempila writes,
 
"Pakjitpakjai" project is a Sachiko cloth embroidery project by the blind; Sachiko is a traditional Japanese style of cloth embroidery. The training of this project is supported by Thailand Association of the Blind (TAV) and Thailand Association of Blind for the branch of the Northern Region altogether with Misses Wandee Santiwuthamethee and Auntie Panoo teacher of Sewing Studio in Chiang Mai. For the early time of the project, Pakjitpakjai was begun training the first blind group of six people at the Association of the Blind in Chiang Mai province in June 3, 2018. Within this first group of blind embroidery makers, they are local or living on the mountains of the northern provinc of Thailand. This project is planned to expand the training for the blind throughout the country and aims to be a new career for the blind in Thailand.
This project is considered as a social enterprise which is not only to sale products made by the blind but also raise up level of potential skill and value of the products. The products striped Sachiko embroidery on products with a variety of patterns as geometric patterns; square, triangle and circle etc.
In Thailand, if we talk about the issue of careers for the blind, we probably have the answer in just a few careers; lottery sailors, singers, or Thai massagers. According to the statistics of the Association of the Blind in Thailand in October 2018, the blind people who have their own occupation is currently accounted for only 20% of the blind around the country.
Nowadays, Pakjitpakjai project has more than 40 blind makers of Sachiko embroidery. TAB is stillThere continuing to train the blind to become Sachiko embroidery makers in Chiang Mai and will also have a plan to expand this project into Bangkok,Thailand. For the section of products, there are a variety of products striped with Sachiko embroidery pattern such as scarfs, bags, key chain, home decorating products, coasters for glasses and so on. All handmade products made by blind embroidery makers in Pakjitpakjai project are launched to sale through Facebook Page “Pakjitpakjai”
 
PAKJUTPAKJAI in the Rehabilitation International Asia & Pacific Region Conference
The Thailand Association of the Blind (TAB) and Pakjitpakjai project participated in the Rehabilitation International Asia & Pacific Region Conference organized in Macao on 26th-28th June 2019 with other representatives from the blind people organizations in the Asia and Pacific region.
In this conference, TAB representatives were on the stage to present background and movements of occupations for the blind in Thailand, they also presented to other participants from many countries Pakjutpakjai project; Sachiko closth embroidery project for Thai blind people. Furthermore, TAB organized the booth in the exhibition within this conference to show and purchase products striped with Sachiko embroidery style. Definitely, all products were striped Sachiko embroidery pattern by the blind trained in Pakjitpakjai project such as scarfs, bags, hair accessories, bracelets and so on. This is the first time that Pakjitpakjai products were launched in the international country. Moreover, Pakjitpakjai products got feedback very well from visitors and other participants. All products were sold out, it seems to be a very good signal of the Pakjitpakjai journey toward international field.
Furthermore, Pakjitpakjai team also has other opportunities to show and sale their products on booth such as the 34th ASEAN Summit in Bangkok, International Disability’s Day at Thai parliament and National Father’s Day Exhibition at Sanam Luang field in Bangkok on December 5, 2019 etc. Likewise, representatives of Pakjitpakjai team gave a souvenir bag embroidered with dauphine figure to Paweensuda Drouin, miss Thailand universe 2019, in order to encourage her mind before participating in Miss Universe 2019 contest in USA.
If you would like to have more information or purchase Pakjitpakjai products, please visit Facebook Page - https://www.facebook.com/Pakjitpakjai-309069069835625/?__tn__=kC-R&eid=A...
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Conference of “the Implementation of ASEAN Enabling Masterplan - Sustainable Development and Inclusive Society for All

Conference of “the Implementation of ASEAN Enabling Masterplan - Sustainable Development and Inclusive Society for All

Thipyaporn Khempila writes
 
On September 9, 2019, Thailand Association of the Blind (TAB) organized the conference on the Implementation of the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand, at Grand Tower Inn, Bangkok, Thailand.
 
By the main point of leaving no one behind, the conference had objectives to disseminate the ASEAN Enabling masterplan 2025 and to build awareness for all sectors in Thai society to understand and recognize the important issues of the rights to Persons with disabilities. It’s also dealing with empowerment in the ASEAN community towards the mainstream and equality.
Moreover, this conference aimed to motivate the participation of relevant sectors in the implementation of the masterplan and to lead to increased capacity and cooperation in order to transforming the rights of ASEAN disability population.
The conference consisted of
Keynote speech on "Implementation of the ASEAN Enabling masterplan in Thailand”               by Dr. Seree Nonthasoot, Senior Executive Vice President of the Institute for Research and Development for Public Enterprises, and a former representative of Thailand in the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.
Keynote speech on "Expectations of Persons with disabilities to Drive the ASEAN Enabling Masterplan of the Legislative Assembly" by Mr. Monthian Buntan, Senator
Keynote speech on “Mainstreaming of the ASEAN Enabling Masterplan with the government policies” By Dr. Anusaree Tubsuwan, member of the House of Representatives.
And there were TAB representatives who joint and participated in sharing knowledge for the sessions.
Correspondingly, the plenary session on “Advocacy and Implementation of ASEAN Enabling Masterplan” was organized and presented by representatives from government agencies, including the Ministry of Development and Human Security, Ministry of Education, Ministry of Transport and the Ministry of Finance. Furthermore, the representative of AGENDA from Indonesia joint and observed the conference as well.
All sessions were built to implement the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand. to drive true participation of Thai persons with disabilities in order to achieve the set goals of all 3 pillars, which are ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community.
On this occasion, the signing ceremony of the policy platform occurred for confirming and supporting the implementation of the ASEAN Enabling Masterplan in Thailand.
 
Regarding to the ASEAN Enabling Master Plan, Thailand Association of the Blind collaborating with other stakeholders is willing to take part in driving a peaceful, secure, stable and sustainable ASEAN community. It’s for developing the quality of life of all Thais with disabilities including blind and partially sighted persons, to live as no one left behind.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

เบรลล์บล็อก...พื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้า มีที่มาที่ไปยังไงกันนะ?

 
เคยสงสัยกันไหมว่า เจ้าเบรลล์บล็อก (Braille Block) หรือพื้นผิวต่างสัมผัสบนทางเท้าที่คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลก ใช้ในการนำทาง เพื่อเดินตามเจ้าสิ่งนี้จากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนั้น มีที่มาที่ไปยังไงกันน?ะ
ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเบรลล์บล็อกบนทางเท้า เพื่อนำทางคนตาบอดจนเป็นที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วโลกนั้นคือ เซอิจิ มิยาเกะ(Seiichi Miyake) นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งปรารถนาจะช่วยเพื่อนสนิทของเขา ให้สามารถเดินทางและใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม นักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคนนี้เองที่เป็นผู้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ ไม่เพียงแค่เพื่อนของมิยาเกะเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน คนตาบอดและสายตาเลือนรางทั่วโลกก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเขาด้วยเช่นกัน
ในปี ค.ศ.1965 หรือ พ.ศ.2508 มิยาเกะใช้เงินของตัวเองในการประดิษฐ์บล็อกต่างสัมผัส (หรือที่รู้จักในนามเท็นจิ บล็อก Tenji Block) เพื่อช่วยเพื่อนของเขาที่กำลังประสบปัญหาความบกพร่องทางการเห็น โดยบล็อกดังกล่าว จะมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือมีจุดและมีเส้นยาวกำกับ ประเภทแรกที่เป็นบล็อคที่มีจุดนั้น จะช่วยเตือนให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังจะเข้าใกล้จุดอันตราย ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดิน และสามารถพบได้บ่อยบริเวณขอบของทางข้ามต่างๆ และชานชาลาทางรถไฟ ส่วนบล็อกที่เป็นเส้นแนวยาวนั้น จะทำให้คนพิการทางการเห็นทราบว่า พวกเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางตรงที่ปลอดภัย
นอกจากจะรับรู้พื้นผิวของกระเบื้องต่างสัมผัสด้วยการใช้ไม้เท้าขาวแล้ว คนตาบอดยังสามารถใช้พื้นผิวต่างสัมผัสนี้ ร่วมกับการช่วยเหลือจากสุนัขนำทาง หรือแม้แต่การรับสัมผัสโดยตรงด้วยตัวเองจากรองเท้าของตัวเอง ในระหว่างเดินไปตามเส้นทางดังกล่าวได้อีกด้วย
สิ่งประดิษฐ์ของมิยาเกะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกบนถนนใกล้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ในเมืองโอกิยามา (Okayama) ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2510 (ปี ค.ศ.1967) การใช้งานบล็อกหรือพื้นผิวต่างสัมผัสจากฝีมือการประดิษฐคิดค้นของมิยาเกะ ก็ค่อยๆแพร่หลายออกไปจนเป็นที่รู้จัก ก่อนที่บล็อกต่างสัมผัสนี้และตัวช่วยนำทางด้วยเสียงจะถูกบังคับใช้ในการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น (the Japanese National Railways) ในทศวรรษต่อมา ตั้งแต่นั้น พื้นผิวต่างสัมผัสหรือที่คนไทยเราเรียกว่าเบรลล์บล็อกนั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
โดยเมื่อต้นปีนี้ ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา Doodles Art บนหน้าเว็บเซิร์จ เอ็นจินระดับโลกอย่าง Google ก็ได้แสดงโลโก้ Google ที่ออกแบบให้คล้ายกับบล็อกต่างสัมผัสของมิยาเกะ ในลักษณะนูนขึ้นมากับพื้นหลังสีเหลืองที่คุ้นเคยอีกด้วย
 
แปลและเรียบเรียงจาก : East Wind ฉบับที่ 27 จากสหภาพคนตาบอดโลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union – Asia Pacific: WBUAP)
 
ผู้แปล น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับพี่น้องตาบอดทุกท่าน

ข่าวดีสำหรับพี่น้องตาบอดทุกท่าน 

 
ทรูมูฟ เอช ออกแพ็กเกจรายเดือนใหม่ Ability1 เพื่อพี่น้องตาบอดโดยเฉพาะ 
 
ให้สามารถโทรได้ไม่จำกัดทุกเครือข่าย และใช้เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 2Mbps. ส่ง SMS ได้ 50 ข้อความ ส่ง MMS ได้ 50 ข้อความ ค่าบริการรายเดือนเพียง 100 บาท 
 
หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครแพ็กเกจได้ที่ทรูช้อปทุกสาขา โดยจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารไปที่ทรูช้อป ดังนี้
1.บัตรประชาชน
2.บัตรประจำตัวคนพิการประเภทการมองเห็น
 
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของท่านและพนักงาน ในการแจ้งความประสงค์สมัครแพ็กเกจ Ability 1 
 
ท่านอาจให้ผู้ดูแลคนตาบอดช่วยกรอกเอกสารจากลิงค์ดาวน์โหลดที่แนบมานี้ แล้วพิมพ์เป็นเอกสารไปที่ทรูช้อปในวันที่ท่านไปสมัครแพ็กเกจด้วยครับ
 
Link ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครแพ็กเกจ Ability1 : 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

.

บัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับคนพิการ และผู้ที่ดูแลคนพิการทุกคน ถ้าเตรียมเอกสารในการทำบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถไปทำได้ที่ 

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เบอร์ติดต่อ 02-354-3388 ต่อ 701

2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เบอร์โทร 03-438-8700 ต่อ 3115

3. โรงพยาบาลสิรินธร เบอร์โทร 02-328-6901 ต่อ 10147

4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เบอร์โทร 02-405-0901 ต่อ 120

5. โรงพยาบาลพระราม 2 เบอร์โทร 02-451-4920 ต่อ 1126

6. สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต เบอร์โทร 02-248-8900 ต่อ 70533

7. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เบอร์โทร 02-517-4270 ต่อ 1203

8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เบอร์โทร 02-988-4100 ต่อ 227

9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เบอร์โทร 1415 ต่อ 3333 

ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ศาลากลางทุกจังหวัด

 

ข้อมูลจาก FB:กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า